Ogłoszenia duszpasterskie od 30 kwietnia do 7 maja

1. Dziś III niedziela wielkanocna.  I My, podobnie jak uczniowie zmierzający do Emaus spotykamy Zmartwychwstałego w Jego Słowie i przy łamaniu chleba. Niech to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem umacnia nas w wierze, nadziei i miłości.

Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby Parafii i dalszej budowy. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. W dzisiejszą niedzielę (dzień kanonizacji św. Faustyny) przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. Wystawienie Najśw. Sakramentu o godz. 13.30 a zakończenie o godz. 16.45. Zachęcamy do modlitewnego czuwania wszystkich Parafian.

3. Dziś na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia po mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby pomocy dla podopiecznych „Caritas”.

4. Od poniedziałku przez cały miesiąc maj codziennie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w naszej Parafii  odprawiać będziemy w tygodniu po Mszy św. wieczornej, a w soboty, niedziele i święta o godz. 16.30. Starajmy się jak najliczniej uczestniczyć w tych pięknych nabożeństwach Maryjnych.

5. W środę 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Już we wtorek o godz. 18.00 msza św. wigilijna tej uroczystości, a w środę zapraszamy na msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 17.00. Nabożeństwo majowe o godz. 16.30.

6. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Po mszach św. porannych zapraszamy na okolicznościowe nabożeństwa.

7. W sobotę po Mszy św. porannej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi ze zmianą Tajemnic różańcowych dla Róż, a od godz. 9.00 odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii.

8. Informujemy, że organizujemy z ks. Robertem i Siostrą Jozuelą, w terminie od 4 do 8 lipca 5-cio dniowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Brennej. Koszt wyjazdu z pełnym wyżywieniem, ubezpieczeniem i różnymi atrakcjami wynosi 350 zł. Zgłoszenia do 14 maja w zakrystii (ze względu na ograniczoną ilość miejsc). Szczegóły na plakacie.

9. Zachęcamy do nabycia naszego informatora, „Gościa Niedzielnego” , „Małego Gościa” dla dzieci.

PODZIĘKOWANIA

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła.

W tym roku również prosimy o przekazanie 1% podatku na parafię. Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Wszystkich Parafian nadal prosimy o wszelkie formy wsparcia duchowego i materialnego na miarę możliwości w tym naszym wspólnym dziele budowy kościoła, a za okazaną życzliwość składamy serdeczne podziękowania.

Informacje dla narzeczonych – Poradnia Życia Rodzinnego

Narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zapraszamy na przygotowanie indywidualne w parafialnej poradni życia  rodzinnego. Przygotowanie składa się z trzech comiesięcznych spotkań. Zapisy i kontakt po nr tel: 600190336

III Niedziela Wielkanocna – 30.04. 2017 – Dzień adoracji Najśw. Sakr.

  5.30 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki do Sanktuariów Czech i Austrii

  7.30 Godzinki o NMP 

  8.00

Za + Jana Wowra w 1 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Karoliny Babak z ok. 27 r. urodzin i Anny Grabowskiej z ok. 73 r. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Łucji i Bernarda Ignacek z okazji 50 rocz. ślubu; dla Lucyny Cieślik z okazji 70 rocz. urodzin; dla Antoniny Wieczorek z okazji 36 rocz. urodzin; dla Patrycji i Tomasza Kapałka z okazji 2 rocz. ślubu i 25 rocz. urodzin Patrycji; dla Sandry Chromik z okazji 15 rocz. urodzin i Oliwi Chromik z okazji 9 rocz. urodzin; dla Alicji Schön z okazji 9 rocz. urodzin; dla Kasi, Wiktorii i Dawida z podziękowaniem za ocalenie z wypadku; dla Kaspra Artura Wybierek z ok. roczku oraz Anny Magdaleny Łacny i Oskara Adama Kużownik z ok. chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

13.30 – Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu

16.45 – Zakończenie adoracji

17.00 – Do Mił. Boż. z prośbą o dobry wybór drogi życiowej, bł. i dary Ducha św. na czas egzaminów maturalnych dla Agnieszki Wilma

Piątek – 28.04.2017 – Dzień Powszedni

 8.00

Za + Bronisławę i + z pokr.

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Marka Nowakowskiego z okazji 40 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; Za + męża Pawła, + z rodzin Klama i Darda; Za + ojca Edwarda Zięba, + rodziców z obu stron; Za + męża Bogusława Gajda; Za + Erykę Mariańczyk w miesiąc po śmierci

Nowenna do Mił. Bożego z adoracją relikwii św. Faustyny

Czwartek – 27.04.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Henryka Bartos z ok. 67 rocz. ur.z bł. dla rodziny

15.00Ślub rzymski: Barbara Bieńkowska i Marcin Borkowski

18.00

Zb. za zmarłych: Za + ojca Alfreda Lis w 16 r. śm, Annę i Maksymiliana, + Gertrudę i Pawła, + Gabrielę i + z pokr; Za + męża Tadeusza Szybiak, + ojca Jana i + z pokr.; Za + męża Tadeusza Głogowskiego
w 4 rocz. śm.

Środa – 26.04.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Luizy Kistella z okazji urodzin z bł. dla rodziny
Modlitwa do św. Józefa w int. rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Siostry Jozueli i ks. Roberta z okazji urodzin oraz dla Mai i Marcina Pietraszkiewicz z okazji 3 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

Wtorek – 25.04.2017 – Święto św. Marka

  8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem św. Marka w int. rolników z prośbą o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli oraz o bł. dla ich rodzin
Procesja do Krzyża i modlitwy błagalne o urodzaje

18.00

Za + ojca Andrzeja Duziak w 25 rocz. śmierci, + matkę Józefę i braci Wacława, Edwarda i Romana