Ogłoszenia duszpasterskie od 3 do 10 września

1.Dziś przezywamy już XXII niedzielą zwykłą w ciągu roku, pierwszą po tegorocznych wakacji letnich. Ewangelia zaprasza, byśmy wzięli na swoje barki swój codzienny krzyż i naśladowali Jezusa, bo tylko idąc z Nim przez życie dojdziemy do chwały.

2.Od dzisiejszej niedzieli na Mszę św. wieczorną zapraszamy o godz. 17.00. W tygodniu także wracamy do normalnego porządku nabożeństw.

3.Od września cotygodniowa msza św. szkolna dla dzieci będzie zawsze w środy o godz. 18.00. Obecność kandydatów do I-szej komunii św. obowiązkowa.

W najbliższą środę o godz. 18.00 zapraszamy uczniów, rodziców i wychowawców na Mszę św. z okazji nowego Roku Szkolno-katechetycznego w czasie której udzielimy błogosławieństwa tegorocznym pierwszoklasistom. Przedtem od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św.

4.W tym tygodniu przypada I-szy czwartek miesiąca.

5.W piątek przypada święto Narodzenia NMP, w które poświęcamy ziarno i nasiona roślin.

6.Prosimy o rezerwację dziękczynnych intencji mszalnych na rok 2018. (msze za zmarłych będą przyjmowane od października).

PODZIĘKOWANIA

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz za wszelkie prace na rzecz Parafii.

Nadal gorąco apelujemy o pomoc duchową i materialną poprzez prace i ofiary według indywidualnych możliwości w naszym dziele budowy kościoła.

 

XXII Niedziela Zwykła – 3.09.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za tegoroczne żniwa i otrzymane łaski,  z prośbą o zdrowie i bł. w życiu i pracy dla naszych rolników i ich rodzin

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Ewy i Władysława Metelskich z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Janiny i Józefa Jasik z okazji 45 rocz. ślubu; dla Hildegardy Król z okazji 95 rocz. urodzin; dla Agnieszki Hajbowicz z okazji kolejnej rocznicy urodzin;dla Barbary Głowackiej z okazji 35 rocz. urodzin; dla Patrycji Biały z okazji 35 rocz. urodzin; dla Tomasza Suchoń z okazji 18 rocz. urodzin; dla Anny Górka z okazji 13 rocz. urodzin; dla Kacpra Glombica z okazji 10 rocz. urodzin oraz dla Alicji Stec i Zofii Kosz z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + rodziców Ernę i Richarda Siemens, ++ rodziców Czesławę i Wincentego Szczecińskich i + z pokr.