Niedziela – 24.06.2018 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ewy i Jacka Suchoń z okazji 20 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Romana Wójcik z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zbiorowa do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Ewy i Kazimierza Listek z okazji 50 rocz. ślubu; dla Leokadii Beresteckiej z okazji 60 rocz. ślubu; dla Agnieszki i Leszka Hajbowicz z okazji 15 rocz. ślubu; dla Natalii i Bartosza Bieleckich z okazji 5 rocz. ślubu; dla Piotra w dniu 61 rocz. urodzin z prośbą o łaskę uzdrowienia; dla Kamila Rolnik z okazji 4 rocz. urodzin; dla dzieci Oliwii Ziemińskiej, Aleksandry Makowskiej; Wiktora Deska i Krzysztofa Rolnik z okazji roczku; dla Poli Weżgowiec, Małgorzaty Mari Bartoszewicz, Rafała Aleksandra Bieleckiego i Szymona Adamczyk z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po  mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla dzieci, wnuków, zięciów i synowej

Ogłoszenia duszpasterskie od 24 czerwca do 1 lipca 2018

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, który otrzymał misję przygotowania dróg prowadzących do spotkania z Mesjaszem. I my z Bożą pomocą starajmy się, tak jak dzisiejszy Patron, gotować drogę Chrystusowi zwłaszcza w naszych rodzinach i miejscach codziennego życia.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby Parafii i dokończenie prac przy obejściu kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. zbiórka letnia do puszek przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej tzw. Świętopietrze.

3. Dziś Parafia w Żernikach obchodzi swoją doroczną Uroczystość odpustową ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Z tej racji zapraszamy na nieszpory odpustowe o godz. 15.15 w Żernikach.

4. Informujemy Parafian, że już od poniedziałku aż do końca sierpnia obowiązywać będzie wakacyjny porządek nabożeństw w tygodniu i w niedziele. W tygodniu codzienne jedna Msza od poniedziałku do czwartku rano o godz. 8.00, w piątki o godz. 18.00 połączona
z nowenną do Miłosierdzia Bożego, a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. (nie będzie Mszy o godz. 17.00). Kancelaria czynna tylko po mszach św.

5. W piątek 29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji i Dzień Papieski Franciszka. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. Kolekta na Stolicę Apostolską.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”.
Już w tym tygodniu planujemy rozpocząć kolejny etap prac przy wykończeniu parkingów, oświetlenia zewnętrznego kościoła, amfiteatru i innej tzw. „małej architektury”, dlatego nadal gorąco apelujemy o pomoc duchową i materialną poprzez prace i ofiary według indywidualnych możliwości w naszym dziele budowy kościoła.

Ze smutkiem informujemy, że niektórzy działkowicze graniczący z posesją Parafii przerzucają swoje śmieci na teren kościoła. Sprawa jest zgłoszona w służbach miasta i winowajcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności  wg. monitoringu parafialnego.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć i wakacyjnego odpoczynku!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl