Ogłoszenia duszpasterskie od 6 do 13 stycznia 2019

1. Dziś niedziela Objawienia Pańskiego -Trzech Króli. To pamiątka dnia, w którym po raz pierwszy tajemnica Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego została przekazana nie tylko Żydom, ale i innym narodom.

2. W tę dzisiejszą Uroczystość zachęcamy rodziny do udziału w Orszaku Trzech Króli, który w Gliwicach rozpocznie się o godz. 14.00 w trzech grupach wychodzących: z kościoła Podwyższenia Krzyża Św. (kolor żółty), z Kościoła Św. Michała (kolor czerwony) oraz spod Dworca PKP (kolor niebieski). Wszystkie grupy spotkają się na gliwickim Rynku.

3. Ze względu na trwające odwiedziny kolędowe od poniedziałku do piątku kancelaria parafialna  czynna tylko po mszach św. porannych.

4. W sobotę na mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy starszych i chorych Parafian po której spotkanie kolędowe w salce na probostwie.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy za dbałość o czystość, wystrój kościoła i obejścia, szczególnie za odśnieżanie w czasie opadów śniegu.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w minionym roku przekazali 1% podatku na parafię. Również w nowym roku bardzo prosimy o tę formę wspierania Parafii.
Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Niedziela – 6.1.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Mathauschek w dniu urodzin

10.00

Za + mamę Klementynę i + ojca Juliana Zawisza

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Anny Siwik z okazji 60 rocz. urodzin; dla Danuty i Kazimierza Wójcik z okazji 30 rocz. ślubu i za + rodziców i teściów; dla Dominika Schön z okazji 13 rocz. urodzin; dla Patrycji Fischer i Jakuba Kijonka z okazji 6 rocz. urodzin; dla Natalii Doroty Kuś z okazji roczku oraz dla dzieci: Marii Teresy Kapałka, Zuzanny Gabrieli Franke i Kamila Jakuba
Dobroć z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Pawła Kochany z okazji 18 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny