Ogłoszenia duszpasterskie od 30 czerwca do 7 lipca

1.Dziś XIII niedziela zwykła w ciągu roku. Spotykamy Chrystusa, który zachęca każdego z nas do wierności swojemu powołaniu i swoim wyborom życiowym. Odkąd wybraliśmy pług i zdecydowaliśmy o swym życiu, prośmy o łaskę wytrwania. Jest to jedna z największych łask, jakie możemy otrzymać od Pana Boga. A dziś proszę was: „nie oglądajcie się wstecz”. Zostańcie przy tym pługu, przy którym stoicie.

            Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Parafii  i dokończenia budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

2. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli aż do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w tygodniu i w niedziele. W tygodniu codzienne jedna Msza św. – od poniedziałku do czwartku rano o godz. 8.00, w piątki o godz. 18.00 połączona z nowenną do Mił. Bożego, a w niedziele od dziś Msza św. wieczorna o godz. 20.00, a nie o godz. 17.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

3. W środę 3 lipca o godz. 7.00 wyjazd dzieci na wakacyjny wypoczynek organizowany przez Parafię do ośrodka w Myczkowcach. Zbiórka przed kościołem.

4. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Po mszach św. zapraszamy na okolicznościowe nabożeństwa.

5. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych z rejonu ks. Proboszcza, a w sobotę od godz. 9.oo odwiedziny chorych z rejonu ks. Roberta. Prosimy o  zgłaszanie i aktualizowanie zgłoszeń.

6. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której okazja do Sakramentu Pokuty.

7. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa” dla dzieci.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

XIII Niedziela Zwykła – 30.06.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża Władysława w 9 rocz. śmierci i żonę Irenę Baran, + teściów Sosnowskich, + rodzeństwo, + rodziców, + teściów i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Weroniki Golombek z okazji 18 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Jadwigi i Janusza Zarzyckich z okazji 40 rocz. ślubu;  dla Piotra Kąpały z okazji 62 rocz. urodzin i imienin; dla Piotra Niewięgłowskiego z okazji 60 rocz. urodzin; dla Jerzego Nosek z okazji 60 rocz. urodzin; dla Piotra Błaszczyk z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodzin Błaszczyk i Grzelak; dla Julii Anny Chrapkiewicz z okazji roczku oraz dla Marcina Kazimierza Prywińskiego i Antoniego Pawła Borowskiego z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + Jana Pilch z okazji urodzin i + z pokr.

Sobota – 29.06.2019 – Uroczystość św. App Piotra i Pawła

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Barbary i Grzegorza Głowackich z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla rodziny
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Henryki i Tadeusza Konopka z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

Piątek – 28.06.2019 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + mamę Jadwigę i ojca Stanisława Jabłońskich, + teścia Stanisława i + z pokr.; Za + ojca Józefa Szczudłek w 5 rocz. śmierci, + mamę Edeltraudę, + Antoniego i Kazimierę
Wojtkiewicz; Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego z okazji urodzin; Za + syna Grzegorza Ignacek w tydzień po śmierci;

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny