Niedziela – 16.06.2019 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + mamę Helenę Urbańską w 10 rocz. śmierci, + ojca Antoniego, + dziadków i + z pokr. z obu stron

10.00

Do Mił. Bożego z podz. i prośbą o zdrowie i błog. dla Anieli Denisiuk z okazji 69 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Elżbiety Przywara z okazji 90 rocz. urodzin; dla Magdaleny i Łukasza Kąpała z okazji 1 rocz. ślubu; dla Kai Rozalii Duszenko i Faustyny Karoliny Niewidok z okazji roczku z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Judytki i Marysi Niewidok oraz dla dzieci Julii Brzyżkiewicz i Mai Heleny Tlałka z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + teściową Franciszkę Przygrodzką w 25 rocz. śmierci i + męża Jana

Ogłoszenia duszpasterskie od 16 do 23 czerwca

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy okres Komunii wielkanocnej. Kościół przypomina prawdę, że Jeden Bóg jest wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca, Syna i Ducha św. i zaprasza nas do wnętrza swojej wspólnoty miłości.

            Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli jest naszą specjalną cegiełką na potrzeby Parafii i dokończenia budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

2. W środę o godz. 8.00 zapraszamy uczniów, rodziców i wychowawców na Mszę św. z okazji zakończenia roku szkolno-katechetycznego.

3. W czwartek 20 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Na msze św. tej uroczystości zapraszamy: w środę  wigilijna o 18.00; w czwartek o 8.00 po której procesja do czterech ołtarzy;  po procesji o godz. 10.30 i popołudniu o godz. 17.00.

4. W piątek po Bożym Ciele dyspensa Bpa Gliwickiego od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

5. Informujemy Parafian, że już od przyszłej niedzieli aż do końca sierpnia obowiązywać będzie wakacyjny porządek nabożeństw. W niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. (nie będzie Mszy o godz. 17.00).

6. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu.

Plan procesji w uroczystość Bożego Ciała w dniu 20 czerwca 2019

Trasa tegorocznej procesji została zaplanowana następująco:

 – od kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Strzelniczej 83,  ul. Strzelniczą w lewo, ul. Wiązową do nr 12, dalej w prawo ul. Graniczną wzdłuż nr 31 do nr 36, dalej ul. Graniczną przecinając ul. Strzelniczą do ul. Ligockiej kierując się do ul. ONZ dochodząc do ul. Paderewskiego w kierunku kościoła ul. Strzelniczą. (jak na mapce).

 Pierwszy ołtarz przy ul. Granicznej 36 – (ołtarz Dzieci I-szo komunijnych i ich rodziców);
– drugi ołtarz przy ul. Granicznej 9 – (ołtarz Służby Liturgicznej Ministrantów i Marianek );
– trzeci ołtarz po przeciwległej stronie ul. Paderewskiego 112 – (ołtarz Szafarzy z rodzinami);
 – czwarty ołtarz  przed kościołem – (ołtarz Chórzystów).

Wszystkich Parafian prosimy o włączenie się w przygotowanie tej uroczystości i o przyozdobienie domów i mieszkań zwłaszcza wzdłuż trasy procesji.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl