Ogłoszenia duszpasterskie od 7 do 14 lipca

1.Dziś XIV niedziela zwykła w ciągu roku. Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to robić w najprostszy z możliwych sposobów – świadectwem własnego życia. I chociaż może nas spotkać w związku z tym uznanie i podziw, to jednak częściej napotkamy trudności, brak zrozumienia i odrzucenie. I tak jak uznanie ze strony ludzi nie może być naszym celem, podobnie odrzucenie z ich strony nie może być dla nas powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje na ostateczny cel naszych działań: „Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez ludzi, ale nigdy przez Chrystusa.

2. Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Parafii  i dokończenia budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

3. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św. – wg. podanego planu, a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. (nie ma Mszy św. o godz. 17.00.)

4. W sobotę 13 lipca przypada dzień fatimski. Od godz. 16.00 do 16.50 okazja do Sakramentu Pokuty. O godz. 17.00 Msza św. niedzielna – fatimska w intencjach, które można składać w zakrystii, a po niej modlitwa różańcowa zakończona procesja światła z figurą fatimską, o przygotowanie której prosimy nasz Parafialny zespół „Caritasu”.

5. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa” dla dzieci.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

 

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

XIV Niedziela Zwykła – 7.07.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Emilię i Stanisława Zarzyckich i + z pokr. oraz za + Jerzego Gorewoda w miesiąc po śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Małgorzaty Kornaś z okazji 40 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz w intencji Gabriela Józefa Jagielskiego z okazji roczku z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Danuty i Mariana Słaby z okazji 30 rocz. ślubu; dla Małgorzaty i Wiesława z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla dzieci;  dla Zygfryda Zimmer z okazji 75 rocz. urodzin; dla Wacława z okazji 65 rocz. urodzin; dla Bożeny i Marka Kijonka z okazji 11 rocz. ślubu i dla syna Dominika Kijonka 3 rocz. urodzin; dla Stanisława Jaskowskiego z okazji 18 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Zuzanny Barbary Michalskiej, Mai Steć, Jakuba Dominika Ciecior i Tymona Stępniak z okazji chrztu św. z błog. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + Danutę Puchalską i Annę Hajduk oraz + z rodzin Puchalskich i Dara