Piątek – 16.08.2019 – Dzień Papieski

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Do Mił. Serca Jezusa i M. B. Miłosiernej z podz. i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha św. dla Kapłanów i dla Legionu Mił. Serca Jezusowego i za + członków Legionu; dla Aleksandra Czarneckiego z ok. 1 rocz. urodzin; W int. Bogu wiadomej; Za + Jerzego Patyna w m-c po śm.; Za + Jana Chmura w m-c po śm.; Za + Jana Leszczyńskiego w m- c po śm. od żony i dzieci z rodzinami; Za + Władysława Walczak w 1 rocz. śm.; Za + tatę Władysława z ok. urodzin, + mamę Zofię, + Ryszarda;  Za + rodziców Helenę i Józefa Jendrysik, + braci Engelberta i Zygfryda i + z pokr.; Za + mamę Stanisławę Gloc w 3 rocz. śmierci, + tatę Stanisława, + brata Wiesława i + siostrę Jadwigę Gloc; Za + z rodziny, + rodzeństwo i + dziadków;

Nowenna do św. Jana Pawła II z oddaniem czci Jego relikwiom

Ogłoszenia duszpasterskie od 18 do 25 sierpnia

1.Dziś przeżywamy już XX niedzielą zwykłą w ciągu roku. Jezus wymaga od nas radykalnej postawy, nawet jeśli prowadziłoby to do konfliktu z naszym najbliższym otoczeniem. „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię” – mówi. Czy ogień Chrystusa płonie już we mnie?

W dzisiejszą niedzielę w naszych modlitwach pamiętajmy o Niewiastach, które u stóp Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach wypraszają Boże łaski dla siebie, naszych rodzin i całej Parafii.

2. Kolekta tej niedzieli jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

3. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

4. Zachęcamy do nabycia informatora i „Gościa Niedzielnego”.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Część materiałów została już zapłacona w kwocie 25 000 zł, ale potrzeba jeszcze systematycznie spłacać robociznę. Prosimy o wsparcie duchowe, ale i materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl