XXVI Niedziela Zwykła – 29.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Michalinę i Antoniego Świercz, + Juliana, Helenę, Józefę i Jana Grabowskich i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za dar dzieci i wnuków z prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Marka z okazji 40 rocz. ślubu i całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Józefa Wrzesień z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla żony Teresy, córki Bożeny i syna Dariusza z rodzinami i wnukami; dla Marii z okazji 65 rocz. urodzin; dla Romy Wilk z okazji 60 rocz. urodzin; dla Hanny Rajtor z okazji 9 rocz. urodzin; dla Katarzyny i Kamila Sulowskich z okazji 5 rocz. ślubu i dla syna Jakuba Józefa Sulowskiego z okazji roczku z bł. dla tych rodzin

17.00

Za + syna Piotra w 2 rocz. śmierci, + rodziców Bronisławę i Mariana i + z pokr.

Ogłoszenia duszpasterskie od 29 września do 6 października

1.Dziś przeżywamy już XXVI niedzielę zwykłą w ciągu roku. Liturgia dzisiejsza przypomina nam, że kto uwierzył w Boga i Jemu się powierzył, w Nim będzie miał cząstkę na wieki, a kto oddawał się przyjemnościom postępując tak, jakby Bóg nie istniał, pozostanie na wieki odłączony od Niego. Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

2. Od wtorku 1 października rozpoczyna się miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej, a w soboty i niedziele o godz. 16.15. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec w kościele lub w rodzinie.

3. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci z poświęceniem różańców, na którą zapraszamy wszystkich uczniów naszej parafii, a obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św., którzy otrzymają różańce.

4. W czwartek 4 października na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszytkach kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VII VIII szkoły podstawowej oraz starszych, którzy pragną przyjąć ten sakrament. Obecność obowiązkowa.

5. W tym tygodniu przypadają I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W sobotę po nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi zmiana Tajemnic Różańcowych, a od godz. 9.00 odwiedziny chorych i starszych Parafian – zgłoszenia w zakrystii.

6. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

7. W sobotę 5 października pielgrzymka członków „Caritas” do Matki Bożej Pokornej w Rudach. Autokar zabierze uczestników sprzed kościoła o godz. 9.00.

8. Informujemy Parafin, że w piątek i sobotę (4 i 5 października) na parkingu parafialnym w kontenerze będzie można składać makulaturę przeznaczoną na pomoc w budowie studni dla krajów Afryki.

9. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” „Małego Gościa”.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”.  Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

Sobota – 28.09.2019 – Wspomnienie św. Wacława

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + ojca i męża Eugeniusza Sobocki w 8 miesięcy po śmierci

13.00

Ślub rzymski: Beata Polis i Paweł Wójtowicz

15.00

Ślub rzymski: Olga Ziemińska i Daniel Osowski

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Doroty i Józefa Kaleta z okazji 45 rocz. ślubu i dla Anny i Grzegorza Kaleta z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

Piątek – 27.09.2019 – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo

  8.00

Za + męża Stanisława Szacik w 12 rocz. śmierci i + z pokr.

18.00

Zb. do Mił. Boż.: O powrót do zdrowia i bł. Boże dla syna Jerzego, żony En, synów Devida i Adama Kuziak z okazji urodzin; Za + Helenę i jej córkę Ewę, + męża Mikołaja Steranka w rocz. śmierci; Za + teściów Łucję i Adolfa oraz + ojca Zygfryda; Za + Edwarda Tułeckiego od sąsiadów z ulicy Obr. Pokoju 38; Za Kazimierza Michura od Kazi z Gliwic z rodziną;

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny

Czwartek – 26.09. 2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Urszulę Przytuła w 12 rocz. śmierci, + Karola Przytułę, + Jerzego Kaffka i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Józefa Mikuśkiewicz od kuzynki Wiesi z rodziną; Za + męża Edwarda Sudoł w rocz. urodzin i 4 rocz. śmierci, + mamę Helenę Jeleń, + teściów Marię i Franciszka Sudoł; Za + Mirosława Machoczka od rodziny Gryboszów; Za + Kazimierza Michura od Siostry Zakonnej Grażyny z Krakowa