Ogłoszenia duszpasterskie od 1 do 8 września

1.Dziś świętujemy już XXII niedzielą zwykłą w ciągu roku, ostatnią w czasie tegorocznych wakacji letnich. Liturgia Słowa podaje nam rozważanie o pokorze, tym bardziej potrzebnej, im mniej ta cnota jest rozumiana i praktykowana. Jak pokora przyciąga miłość, tak pycha ją odrzuca; pysznych nikt nie lubi. Prośmy więc dla siebie o łaskę prawdziwej pokory, która zbliża ku Bogu i do bliźnich.

Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby dokończenia naszej budowy.  Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

2. Od dzisiejszej niedzieli wracamy do naszego normalnego porządku Mszy św. w niedziele i w tygodniu. Dziś Msza św. wieczorna o godz. 17.00.

3. W najbliższą środę 4 września o godz. 18.00 zapraszamy uczniów, rodziców i wychowawców na pierwszą Mszę św. szkolną z okazji nowego Roku Szkolno-katechetycznego w czasie której udzielimy błogosławieństwa tegorocznym pierwszoklasistom. Przedtem od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. dla wszystkich uczniów i rodziców.

4. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek, I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca. Zachęcamy do Sakramentu Pokuty i do udziału w okolicznościowych nabożeństwach. W sobotę po Mszy św. porannej nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi ze zmianą Tajemnic różańcowych dla Róż, a od godz. 9.00 odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

5. Także w sobotę 7 września odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, do udziału w której zachęcamy także nasze Parafianki. Msza św. o godz. 11.00.

6. Informujemy rodziców przyszłorocznych dzieci I-szo Komunijnych, że Uroczystość ta przypada 1 maja 2020r (w piątek) o godz. 11.00. Rodzice są zobowiązani do troski o wychowanie religijne swoich dzieci, dlatego od dzisiejszej niedzieli aż do niedzieli 15 września prosimy rodziców kandydatów do I-szej komunii św. o odbiór formularza zgłoszenia w kancelarii po mszach św. Na pierwsze spotkanie przygotowawcze zapraszamy rodziców 18 września po Mszy św. szkolnej o godz. 18.30 i wtedy prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza prośby i zgłoszenia swojego dziecka. Rodziców dzieci z poza naszej parafii prosimy także o dostarczenie pozwolenia ze swojej Parafii. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

 

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl

XXII Niedziela Zwykła – 1.09.2019

 8.00

Do Mił. Bożego z podz. za tegoroczne żniwa i otrzymane łaski,  z prośbą o zdrowie i bł. w życiu i pracy dla naszych rolników i ich rodzin

10.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Marii i Jana Pindur z okazji 45 rocz. ślubu; dla Dominiki i Krzysztofa Poliwke z okazji 7 rocz. ślubu; dla Barbary Głowackiej z okazji 37 rocz. urodzin, syna Jana z okazji 6 rocz. urodzin i córki Aleksandry z okazji 4 rocz. urodzin; dla Anny Błachowicz z okazji 26 rocz. urodzin oraz dla Ludwika Kamila Korczyńskiego z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Parafian  z ok. 17 rocz. powstania Parafii; dla Hildegardy Król z ok. 97 rocz. urodzin; dla Henryki i Zbigniewa Jabłońskich z ok. 35 rocz. ślubu z bł. dla dzieci; dla Anny Pietreczko z ok. 34 rocz. urodzin i Janusza z ok. 36 rocz. urodzin oraz dla Emilii Sołowińskiej i Michaliny Kwaśniewskiej z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po  mszy św.)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Tomasza Suchoń z okazji 20 rocz. urodzin z bł. dla rodziny