Ogłoszenia duszpasterskie od 22 do 29 września

1.Dziś już XXV niedziela zwykła w ciągu roku. Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.

Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

2. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy wszystkich uczniów naszej parafii, a  obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

3. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

4. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania informujemy, że pierwsze obowiązkowe spotkanie odbędzie się w I-szy czwartek miesiąca 4 października.

5. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wstępowania w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza oraz do grona Dzieci Maryi.

6. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” „Małego Gościa”.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

XXV Niedziela Zwykła – 22.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janinę Adamowicz i + z rodzin Adamowicz, Pawłowicz, Ciumczyk i Lisanti

10.00

Za + rodziców Lucynę i Edmunda Czarneckich, + rodziców Janinę i Eugeniusza Strzelbickich i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Olgi i Andrzeja Stysińskich z okazji 60 rocz. ślubu; dla Ryszarda Twerdyk z okazji 70 rocz. urodzin;  dla Grzegorza Bagan z okazji 45 rocz. urodzin; dla Kingi Uryga z okazji 12 rocz. urodzin; dla Łukasza Prywińskiego z okazji 12 rocz. urodzin; dla Pawła Kornaś z okazji rocz. urodzin; dla Adama Zdun z okazji 3 rocz. urodzin dla Antoniny Kierat z okazji roczku oraz dla Pauliny Alicji Zdun, Leona Adama Krzywickiego i Emilii Kierat z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Bronisławę Wróbel w 4 rocz. śmierci, + Bogdana Wróbel  i + rodziców z obu stron od Jolanty Będkowskiej z rodziną