Ogłoszenia duszpasterskie od 6 do 13 października

1.Dziś przeżywamy już XXVII niedzielę zwykłą w ciągu roku. Liturgia przypomina nam, że wiara jest wartością podobną do pieniędzy, ciągle jest jej za mało. Kiedy człowiek popada w kłopoty, trzeba jej więcej, aby się z nich wydobyć. Dopóki żyjemy, wiara może zawsze wzrastać jak krzew gorczycy. Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

2. Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby „Caritas” diecezji i parafii przeznaczona na wsparcie najbiedniejszych rodzin. O godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.

3. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane w tygodniu po Mszach św. wieczornych, a w soboty i niedziele o godz. 16.15.

4. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

5. W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszytkach kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII z jednym ze swoich rodziców, z którymi po różańcu odbędzie się krótkie spotkanie z wyrażeniem ich prośby o przygotowanie kandydatów. Obecność jednego
z opiekunów obowiązkowa.

6. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

7. W przyszłą niedzielę przypada XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia” przeznaczona na stypendia dla uczniów i studentów z ubogich rodzin oraz wzorem lat ubiegłych będzie można nabyć papieskie kremówki z Wadowic w cenie 5 zł za sztukę (aby pokryć koszty zakupu
i transportu).

8. Także w przyszłą niedzielę 13 października przypada ostatni w tym roku dzień fatimski. Msza św. zbiorowa fatimska o godz. 17.00, a po niej o godz. 18.00 modlitwa różańcowa, po której procesja światła. Intencje prosimy składać w zakrystii. O przystrojenie figury Fatimskiej i jej niesienie w procesji prosimy naszych Szafarzy i ich rodziny.

9. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” „Małego Gościa”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl

XXVII Niedziela Zwykła – 6.09.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Zofię i Władysława Pilus, + braci Ryszarda i Stanisława Piluś, + teściów Marię i Andrzeja Kociuba, + Adelę Baran, + brata Adama, + siostrzenicę Iwonkę Klink i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Zofii i Józefa Kozłowskich z okazji 47 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Tomasza Turejko z okazji 25 rocz. urodzin; dla Julii i Adama Hajbowicz z okazji 11 rocz. urodzin; dla Adeliny Okarmus z okazji 5 rocz. urodzin; dla małżonków Natalii i Tomasza  oraz  dla dzieci: Dominika Dawida Życińskiego, Teodora Okarmus, Michała Jakuba Migus, Madaleny i Przemysława Chaja z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + rodziców Jana i Annę Gorzel, + Franciszkę i Adama Wójcik, + rodzeństwo z obu stron, Za + męża Wenecjusza Wójcik i + z pokr.