Sobota – 30.11.2019  – Święto św. Andrzeja Apostoła

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

I – Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Mai z okazji urodzin z bł. dla rodziny;
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

16.00 – 16.50 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Eugeniusza z ok. 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny;

Piątek – 29.11.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Za + rodziców Mariannę i Edwarda, + brata Szczepana Deska; Za + z rodzin Kuracińskich: + Helenę i Zygmunta, + braci, szwagrów i siostrę; Za + żonę Kazimierę Winczura w 5 rocz. śmierci; Za + syna Marka Hojka i + jego żonę Małgorzatę; Za + Antoniego Buba od rodziny z Oświęcimia

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny

Czwartek – 28.11.2019 – Dzień powszedni

  8.00

I – Za + Antoninę Dyduch, + męża i + z rodzin Pikul, Dyduch, Wyszyński i Bielczyk
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

Zb. za zmarłych: Za + matkę chrzestną Elżbietę, + dziadków Karola i Martę, + rodziców Hildegardę i Jerzego, + brata Piotra, + Ingę i + z pokr.; Za + Jana Cyganek w 3 rocz. śmierci, + Pawła i Marię Cyganek, + z rodzin Złotoś, Schendera i Waniek; Za + Krzysztofa Skubisz w miesiąc po śmierci od przyjaciół;

Poniedziałek – 25.11.2019 – Dzień powszedni

 8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

IDo Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. przez wst. Św. Cecylii dla naszych Chórzystów i Organistów z bł. dla ich rodzin
II – Za + mamę Annę Grzyb w 15 rocz. śmierci, + Michała Grzyb w 29 rocz. śmierci, + Bogdana Banaś w 16 rocz. śmierci, + Zofię Banaś w 14 rocz. śmierci + Katarzynę i Michała Marucha i + z pokr.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24.11.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

I – Za + męża Grzegorza Tyszko w 12 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

10.00

Za + Jana Pilch w 6 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł.: dla naszej Służby Ołtarza – Ministrantów, Lektorów, Szafarzy i ich rodzin; dla Henryka Gogolin z okazji 80 rocz. urodzin; dla Zbigniewa Świderek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Rafała Dziambor z okazji 18 rocz. urodzin; dla Pawła Walke z okazji 12 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin jubilatów

17.00

Za + Bolesława Raźniak w 1 rocz. śmierci

Ogłoszenia duszpasterskie od 24 listopada do 1 grudnia

1.Dziś XXXIV, ostatnia niedziela zwykła, w którą obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jego królestwo „nie jest z tego świata”. To królestwo prawdy i miłości, przebaczenia i pokoju. Czy rzeczywiście pragniemy go w naszym życiu? Czy chcemy być poddanymi takiego Króla? Zgoda na Jego panowanie oznacza najpierw dostrzeżenie i przyjęcie Jego miłości do nas. Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek „Caritas” przeznaczona na zorganizowanie mikołajkowych i świątecznych paczek dla dzieci i chorych.

3. W poniedziałek o godz. 18.00 z racji wspomnienia św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej, Msza św. w intencji naszego Chóru parafialnego „Misericordia”, naszych Organistów i ich Rodzin. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za ich posługę dla Parafii.

4. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

5. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

6. W przyszłą niedzielę 1 grudnia rozpoczynamy liturgiczny czas Adwentu. Od tej niedzieli można zakupić lampiony roratnie dla dzieci, nasze parafialne kalendarze na przyszły rok, opłatki, świąteczne kartki oraz wigilijne świece „Caritasu”: małe – 5 zł i duże – 12 zł.

7. Tradycyjnie chcemy w naszej Parafii przeprowadzić akcję pt: „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Na drzewku miłości w przyszłą niedzielę będą umieszczone listki w kształcie serduszek z konkretnymi osobami, którym możemy bezinteresownie i anonimowo pomóc (przygotować jakąś paczkę np.: zabawkę, słodycze, artykuły spożywcze itp.). Przygotowane paczki z przyczepionym serduszkiem będzie można składać w zakrystii do 8 grudnia. Przed świętami „Caritas” rozda je potrzebującym.

8. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł i „Małego Gościa” dla dzieci i naszych parafialnych kalendarzy.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl