IV Niedziela Adwentu – 23.12.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + ojca Jana Klicha w 23 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Henryki Samolej z okazji 90 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Leszka Hajbowicz z okazji 41 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

15.00  – 17.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 – Nabożeństwo adwentowe z błogosławieństwem figurek dzieciątka Jezus

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Wiktorii Anioł z okazji 71 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

Sobota – 22.12.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Michalinę, Antoniego Świercz, + Juliana, Helenę, Józefę i Jana Grabowskich i + z pokr.

  8.30 – 11.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

15.00  – 17.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Tadeusza Maliszewskiego, + Krzysztofa Maliszewskiego, za + Janinę i Wacława Kołodziejczyk i + z pokr.

Piątek – 21.12.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Stefanii Tłuścik z okazji 91 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

17.00 Okazja do Sakramentu Pokuty

18.00

Roraty dla dorosłych – Zb. do Mił. Bożego: Do Mił. Serca Jezusa i Matki Bożej Miłosiernej z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary  Ducha Św. i Boże bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla ++ członków; dla Pawła Janas z okazji 25 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

Czwartek – 20.12.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Xymeny Dyduch Galera z okazji rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Roraty – Zbiorowa za zmarłych: Za + rodziców Jadwigę i Bronisława; Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego z okazji imienin; Za + Annę Gradecką; Za + z rodzin Rapir i Orzechowskich; Za + Bernarda Ochudło, + rodziców Martę, Józefa i Marię, + rodziców Jadwigę i Józefa Cibis, + rodziców Marię i Bernarda Krywka i + z pokr.

III Niedziela Adwentu – 16.12.2018 – „Gaudete”

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Genowefę i Longina i + z rodziny

10.00

Za + Józefa Przygrodzkiego w 10 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Józefa Smuk z okazji 90 rocz. urodzin; dla Martyny Doroszuk z okazji 8 rocz. urodzin; dla Piotra Rajtor z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla
wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo adwentowe

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Stanisławy Pilch z okazji 83 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny