XXX Niedziela Zwykła – 27.10.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Intencja wolna

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Kazimiery Żak z okazji 82 rocz. urodzin i Joachima z okazji kolejnej rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Doroty i Stanisława Wasilewskich z okazji 40 rocz. ślubu; dla Marii i Wacława Marszewskich z okazji 40 rocz. ślubu; dla Iwony i Mirosława Kapałka z okazji 37 rocz. ślubu z bł. dla dzieci z rodzinami; dla Jadwigi i Piotra Kąpała z okazji 35 rocz. ślubu; dla Wioletty Doroszuk z okazji 39 rocz. urodzin; dla Agnieszki i Andrzeja Skiba z okazji 10 rocz. ślubu i dla syna Przemysława z okazji 7 rocz. urodzin oraz Pauliny Danuty Bzduch z okazji roczku i Marceliny Anny Szaluś z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + Annę Rek od przyjaciół

Sobota – 26.10.2019 – Dzień powszedni

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Janusza Gurbiel z okazji 76 rocz. urodzin z prośbą o bł. dla rodziny od żony z dziećmi

15.00 – Ślub rzymski: Agnieszka Koniar i Piotr Świerzy

16.00 – 16.50 –  Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + rodziców Jadwigę i Wacława i + z rodziny

III-ci Piątek – 25.10.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + dziadków Antoniego i Ewę, + Katarzynę i Józefa i + z pokr. z obu stron

18.00

Zb. do Mił. Boż.: Za + mamę Rozalię Sikora w 1 rocz. śmierci; Za + syna Marka Hojka i + jego żonę Małgorzatę; Za + Kazimierza Michura od Anny i Janusza Michura z rodziną; Za + Roberta Masłowskiego od Janiny i Edwarda Ciepłok z rodziną; Za + męża Dariusza Koterwas w 3 m-ce po śm.;

Nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia

Czwartek – 24.10.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Małgorzatę i Józefa Gajowskich, + Piotra Chromika i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Alinę Onyszkiewicz w miesiąc po śmierci od kuzynki Heli i kuzynów Jana i Edwarda; Za + brata Eugeniusza Gajewskiego od brata Tadeusza; Za + Annę i Zygmunta Nieśpiałowskich, + Janinę i Kazimierza Guzikiewicz, + Jadwigę i Zofię Wojnarowicz, + Marię i Bolesława Kuśmierskich, + Władysławę i Ludwika Palmąka i +  z rodziny; Za + Kazimierza Michura od Andrzeja Gaweckiego z rodziną; Za + Kazimierę Muszyńską;
Nabożeństwo różańcowe

Środa – 23.10.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + mamę i babcię Helenę Drewniok, + męża Józefa, + córkę Edeltraudę, + syna Georga, + rodziców Marię i Bernarda, + siostry, + szwagra Wilhelma i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Śliwak w 1 rocz. śmierci
Nabożeństwo różańcowe

Ogłoszenia duszpasterskie od 20 do 27 października

1.Dziś już XXIX niedziela zwykła w ciągu roku obchodzona jako niedziela misyjna. Liturgia Słowa przypomina nam o potrzebie wytrwałej modlitwy. Ofiarujmy dziś naszą modlitwę wszystkim misjonarzom i misjonarkom, szczególnie pochodzącym z naszej Ojczyzny, aby owocnie i skutecznie mogli głosić Prawdę Ewangelii tam, gdzie najbardziej jej brak.

2. Dziś Słowo Boże głosi ks. Marian Krojenka, budowniczy kościoła MB Różańcowej w Zabrzu – Grzybowicach, który zbiera ofiary na potrzeby tego dzieła. Nasza kolekta inwestycyjna jest przeniesiona na przyszłą niedzielę.

3. Także dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny w kościele, dlatego po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom i krajom misyjnym.

4. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane w tygodniu po Mszach św. wieczornych, a w soboty i niedziele o godz. 16.15.

5. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, dlatego po mszach św. oddanie czci Jego relikwiom.

6. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

7. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy okazja do Sakramentu Pokuty.

8. W przyszłą niedzielę kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką inwestycyjną na potrzeby naszej budowy. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy kościele i obejściu. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl