III Niedziela Zwykła – 26.01.2020

  7.30Godzinki o NMP

  8.0

Za + Jerzego Chrząszcz

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Beaty Gasz z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Łukasza Grabowskiego z ok. 30 rocz. urodzin; dla Barbary Waniek z ok. urodzin i córki Magdaleny z ok. 12 rocz. urodzin oraz dla Zosi Feliksik z ok. 9 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

17.00

Za + żonę, mamę i babcię Danutę Wolakowską w 1 rocz. śmierci

Niedziela – 19.01.2020 – II Niedziela Zwykła

  7.30Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Cecylii Szybiak z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Wiktorii Jańczyk z okazji 14 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Edwarda Łukasika z okazji 85 rocz. urodzin i żony Haliny z okazji 77 rocz. urodzin oraz dla wnuków Tomka Adamowskiego z okazji 6 rocz. urodzin i Pawła z okazji 4 rocz. urodzin z błog. dla ich rodziców Joanny i Mariusza i całej rodziny; dla Bożeny z okazji 43 rocz. urodzin i Tomasza Śliwak z okazji 47 rocz. urodzin oraz dla Henryki Śliwak z okazji 73 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + Jana Chmura