30.09.2018 – XXVI Niedziela Zwykła

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża Eugeniusza Sowiżrał w 11 rocz. śmierci

10.00

Za + Piotra Ozga w rocz. śmierci, + męża Franciszka i + rodziców i braci

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Magdaleny i Macieja Jurewicz z okazji 8 rocz. ślubu;  dla Julii i Adama Hajbowicz z okazji 10 rocz. urodzin; dla Hanny Rajtor z okazji 8 rocz. urodzin; dla Maksymiliana Michała Sachajczuk z ok. roczku oraz Natalii Alicji Szombierskiej z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

17.00

Za + Bronisławę Adamowicz w 4 rocz. śmierci i + z rodzin Adamowicz, Ciumczyk, Pawłowicz i Lisanti

Środa – 26.09.2018 – Dzień powszedni

  8.00

Za + mamę Urszulę Przytuła w 11 rocz. śmierci, + męża Karola i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Edwarda Sudoł w 3 rocz. śmierci i 80 rocz. ziemskich  urodzin, za + mamę Marię Sudoł, + Franciszka Sudoł w 35 rocz. śmierci i + z obu stron

23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janinę Adamowicz w 18 rocz. śmierci i + z rodzin Adamowicz, Ciumczyk, Pawłowicz i Lisanti

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty Mossoczy z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Czesławy i Jana Maryniak z okazji 40 rocz. ślubu; dla Jolanty i Janusza Pawełek z okazji 40 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Łukasza Denisiuk z okazji 5 rocz. ślubu i 3 rocz. urodzin Natalii; dla Zuzanny i Adama Korzeniewskich z okazji 10 rocz. ślubu, ur. Zuzanny i 9 rocznicy urodzin syna Jakuba; dla Barbary z okazji 75 rocz. urodzin; dla Sary Piwowarskiej z okazji 3 rocz. urodzin; dla Natalii Kingi Kuk z okazji roczku oraz Maksymiliana Andrzeja Rudowicz z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla rodziny Jadczyk z bł. dla dzieci i ich rodzin