I Niedziela Adwentu – 1.12.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + mamę Ewę Chybiorz w 6 rocz. śmierci od syna i synowej

10.00

Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. i opiekę Anioła Stróża dla Agaty i Zofii Głowackich z ok. 5 rocz. urodzin z bł. dla rodziny;

12.00

Zb. do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł.: dla Józefa Smuk z okazji 91 rocz. urodzin; dla Ani Langa z okazji 6 rocz. urodzin; dla Personelu i Pacjentów przychodni „Alma-Med.” z bł. dla wszystkich pacjentów; dla dzieci Szymona Piotra Zawada i Juliana Witolda Głuch z okazji chrztu z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy)

16.30Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem wieńców, opłatków i lampionów

17.00

Za + męża Jana Ostrowskiego, + rodziców i + z pokr.

Sobota – 30.11.2019  – Święto św. Andrzeja Apostoła

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

I – Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Mai z okazji urodzin z bł. dla rodziny;
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

16.00 – 16.50 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Eugeniusza z ok. 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny;

Piątek – 29.11.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Za + rodziców Mariannę i Edwarda, + brata Szczepana Deska; Za + z rodzin Kuracińskich: + Helenę i Zygmunta, + braci, szwagrów i siostrę; Za + żonę Kazimierę Winczura w 5 rocz. śmierci; Za + syna Marka Hojka i + jego żonę Małgorzatę; Za + Antoniego Buba od rodziny z Oświęcimia

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny

Czwartek – 28.11.2019 – Dzień powszedni

  8.00

I – Za + Antoninę Dyduch, + męża i + z rodzin Pikul, Dyduch, Wyszyński i Bielczyk
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

Zb. za zmarłych: Za + matkę chrzestną Elżbietę, + dziadków Karola i Martę, + rodziców Hildegardę i Jerzego, + brata Piotra, + Ingę i + z pokr.; Za + Jana Cyganek w 3 rocz. śmierci, + Pawła i Marię Cyganek, + z rodzin Złotoś, Schendera i Waniek; Za + Krzysztofa Skubisz w miesiąc po śmierci od przyjaciół;

Poniedziałek – 25.11.2019 – Dzień powszedni

 8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego

18.00

IDo Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. przez wst. Św. Cecylii dla naszych Chórzystów i Organistów z bł. dla ich rodzin
II – Za + mamę Annę Grzyb w 15 rocz. śmierci, + Michała Grzyb w 29 rocz. śmierci, + Bogdana Banaś w 16 rocz. śmierci, + Zofię Banaś w 14 rocz. śmierci + Katarzynę i Michała Marucha i + z pokr.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24.11.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

I – Za + męża Grzegorza Tyszko w 12 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

10.00

Za + Jana Pilch w 6 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł.: dla naszej Służby Ołtarza – Ministrantów, Lektorów, Szafarzy i ich rodzin; dla Henryka Gogolin z okazji 80 rocz. urodzin; dla Zbigniewa Świderek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Rafała Dziambor z okazji 18 rocz. urodzin; dla Pawła Walke z okazji 12 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin jubilatów

17.00

Za + Bolesława Raźniak w 1 rocz. śmierci