IV Niedziela Wielkiego Postu – 31.03.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + ojca Antoniego Kowalczyk, + chrzestnego Jana i Ryszarda Kowalczyk, + rodziców Gertrudę i Czesława Biegańskich, + braci Piotra, Eugeniusza i Stanisława, + siostrę Annę Nowik i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Jakuba Jańczyk z ok. 6 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Mirosława Bieńkowskiego z okazji 60 rocz. urodzin; dla Bartłomieja Miczka z okazji 15 rocz. urodzin; dla Grażyny w dniu kolejnych urodzin oraz dla Karoliny Gładysz z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + mamę Małgorzatę Jurczyk od córek z rodzinami

Sobota – 30.03.2019 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Felicję, Teresę, Piotra i Renisława Pawłowicz

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + syna Piotra, + męża Franciszka,+ z rodziny Kalinowskich, + rodziców Bronisławę i Mariana Salomonów i + 2 braci Janusza i Ryszarda

Piątek – 29.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + męża Jana Ostrowskiego, + rodziców i + z pokr.

17.00Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych (wypominki w zakrystii)

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Bogdana Wróbel w 30 dni po śmierci; Za + męża Grzegorza Tyszko, + rodziców Anielę i Józefa i + z pokr.; Za + Ewę Koziej od Krystyny Odroń; Za + Stanisława
Porosły od rodziny Krawczyk

Czwartek – 28.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Krystyny i Zenona Dyduch z okazji 41 rocz. ślubu i Xymeny i Juana Galera z okazji 11 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

18.00

Zb. za zmarłych: Za + rodziców Elfrydę i Mariana Barszcz i + z pokr.; Za + Henryka Drożdżok w 30 dni po śmierci; Za + Marię Gdańską w 30 dni po śmierci; Za + Eugeniusza Klina w 3 rocz. śmierci; Za + Bogdana Wróbel od bratowej; Za + Ewę Koziej od Adama Koziej z rodziną

Środa – 27.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Tadeusza Wawrzyczek, + Józefa i Emilię, + Andrzeja Grądziel, + Zofię Zdulską, i + z rodzin Wawrzyczek, Gosik i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Reginę i Zenona Szymkowiak, + Irenę i Arkadiusza Haduła i + z pokr.
Droga krzyżowa dla dzieci  

III Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Mariannę i Juliana Tutaj, + braci, siostrę, szwagra, Bożenkę i + z rodziny Głusek, za + Helenę i Jana Żurakowskich, + brata Zdzisława, + syna Adasia i + z rodzin Staruchowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Iwony Babak z ok. 51 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Rozalii Stępień z okazji 80 rocz. urodzin; dla Weroniki Dybała z okazji 55 rocz. urodzin; dla Jana Rakwic z okazji 15 rocz. urodzin; dla Oliwii Pietreczko z okazji 10 rocz. urodzin; dla Aleksandra Chojnackiego z okazji 7 rocz. urodzin; dla Leny Grajek z okazji 5 rocz. urodzin oraz dla Salomei z podz. za 40 lat pracy i osiągnięcie wieku emerytalnego z bł. dla wszystkich rodzin

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + mamę Magdalenę Kluba w 14 rocz. śmierci i za + z pokr.