XXV Niedziela Zwykła – 22.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janinę Adamowicz i + z rodzin Adamowicz, Pawłowicz, Ciumczyk i Lisanti

10.00

Za + rodziców Lucynę i Edmunda Czarneckich, + rodziców Janinę i Eugeniusza Strzelbickich i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Olgi i Andrzeja Stysińskich  z okazji 60 rocz. ślubu; dla Ryszarda Twerdyk z okazji 70 rocz. urodzin;  dla Grzegorza Bagan z okazji 45 rocz. rodzin; dla Kingi Uryga z okazji 12 rocz. urodzin; dla Łukasza Prywińskiego z okazji 12 rocz. urodzin; dla Pawła Kornaś z okazji rocz. urodzin; dla Adama Zdun z okazji 3 rocz. urodzin; dla  Antoniny Kierat z okazji roczku oraz dla Pauliny Alicji Zdun, Leona Adama Krzywickiego i Emilii Kierat z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Bronisławę Wróbel w 4 rocz. śmierci, + Bogdana Wróbel  i + rodziców z obu stron od Jolanty Będkowskiej z rodziną

 

Sobota – 21.09.2019 – Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Teodora Czuga, + rodziców Helenę i Jerzego Czuga i+ z pokr.

9.00

Do Mił. Bożego w intencji Dekanalnego zespółu „Caritas” – Spotkanie zespołu „Caritas” w salce za zakrystią

14.00 – Ślub rzymski: Aleksandra Nicpoń i Rafał Tomecki

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jolanty i Andrzeja Szwej z okazji 35 rocz. ślubu; dla Aleksandry
i Jakuba Dara z okazji 25 rocz. ślubu; dla Iwony i Mirosława Dara z okazji 25 rocz. ślubu; dla Barbary i Józefa Wawro z okazji 35 rocz. ślubu z bł. dla córki Ani, dzieci, wnuka Stasia i Magdy Szczyrba z okazji 34 rocz. urodzin z bł. dla rodzin

Piątek – 20.09.2019 – Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

  8.00

Za + rodziców Marię i Romana Pruchnickich oraz za + dziadków z obu stron

18.00

Zb. do Mił. Boż.: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla + członków Legionu; Za + Jana Chmura w 2 m-ce po śm. od żony; Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego w 2 rocz. śm.

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny

Czwartek – 19.09. 2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Eleonory i Rudolfa Kucza z okazji 55 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

18.00

Zb. za zmarłych: Za + żonę, córkę i wnuczkę Monikę Budzik z domu Sieroń w 3 rocz. śmierci; Za + żonę Bogusławę Kapcia w 6 rocz. śmierci; Za  + Jana Chmura od siostry Zofii z rodziną; Za + Mirosława Machoczek od Mirosławy Gaweł i Wiesława Lędźwy

XXIV Niedziela Zwykła – 15.09.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

 8.00

Do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli i Franciszka Butowskich z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny i za + rodziców Helenę i Jana, + Janinę i Teodora, + braci Stanisława, Jana i Bogdana, + dziadków z obu stron i + ks. Piotra Lewandowskiego

10.00

Za + Eleonorę Szwej w 1 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Alicji i Andrzeja z okazji 40 rocz.   ślubu; dla Pawła Czuga z okazji 35 rocz. urodzin i syna Wojtka z okazji 2 rocz. urodzin; dla Bartosza z okazji 35 rocz. urodzin; dla Mieszka Nicpoń z okazji 10 rocz. urodzin; dla Józefa Plewa z okazji 3 rocz. urodzin i Marty Plewa z okazji 2 rocz. urodzin; dla Heleny Wyciślik z okazji roczku oraz dla Jagody Zając i Mateusza Marcina Domagała z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin   (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + mamę Katarzynę Wiatrowską w 20 rocz. śmierci, + męża Teofila, + córkę Jolantę i za + męża Władysława Wymazała