Sobota – 17.08.2019 – Uroczystość św. Jacka

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci poczętych a nienarodzonych o łaskę życia doczesnego

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Ewy i Damiana Kluba  z okazji 14 rocz. ślubu i 43 rocznicy urodzin Damiana z bł. dla rodziny

Piątek – 16.08.2019 – Dzień Papieski

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Do Mił. Serca Jezusa i M. B. Miłosiernej z podz. i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha św. dla Kapłanów i dla Legionu Mił. Serca Jezusowego i za + członków Legionu; dla Aleksandra Czarneckiego z ok. 1 rocz. urodzin; W int. Bogu wiadomej; Za + Jerzego Patyna w m-c po śm.; Za + Jana Chmura w m-c po śm.; Za + Jana Leszczyńskiego w m- c po śm. od żony i dzieci z rodzinami; Za + Władysława Walczak w 1 rocz. śm.; Za + tatę Władysława z ok. urodzin, + mamę Zofię, + Ryszarda;  Za + rodziców Helenę i Józefa Jendrysik, + braci Engelberta i Zygfryda i + z pokr.; Za + mamę Stanisławę Gloc w 3 rocz. śmierci, + tatę Stanisława, + brata Wiesława i + siostrę Jadwigę Gloc; Za + z rodziny, + rodzeństwo i + dziadków;

Nowenna do św. Jana Pawła II z oddaniem czci Jego relikwiom

Czwartek – 15.08. 2019 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

  8.00

Za + Zofię Madaj od Wandy, Ewy i Heńka

10.00

Za + Marię i Jana Sternakowskich, + Zofię i Jana Paradzińskich

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Katarzyny i Daniela z ok. 25 rocz. ślubu oraz dla dzieci: Wiktorii Ewy Gałązka i Leona Michała Mienculewicz z ok. chrztu z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy)

20.00

Za + męża i ojca Rajmunda Nowotny, + szwagra Eryka, + z rodzin Puk i Nowotny

Wtorek – 13.08. 2019 – Dzień Fatimski

19.00 – Różaniec fatimski (prowadzą Róże Różańcowe)

20.00

Zb. za wst. M.B. Fatimskiej: Z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Jana Golombek z ok. 85 rocz. urodzin; dla  Zofii Borowiec z bł. dla rodziny; dla Floriana z rodziną; Za + Helenę Urbańską w 13 m-cy po śm., + jej męża Romana, + z pokr. od rodziny Borowiec; Za + męża Stefana Borowiec, + rodziców, + teściów; Za + brata Jana Mościbrodzkiego, + brata Stanisława, + rodziców Helenę i  Stanisława i + z pokr.;

Procesja światła z figurą MB Fatimskiej

XIX Niedziela Zwykła – 11.08.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców, + męża i + braci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Marii Brzezina  z okazji  90 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Edeltraud Nowara z okazji 80 rocz. urodzin oraz Szymona Piotra Rakoczy z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + teściów Agnieszkę i Jana Piechaczek, + syna Gintra i + z pokr.

Sobota – 10.08.2019 – Święto św. Wawrzyńca, diakona

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego w intencji Julii Lewandowskiej z okazji 15 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

13.00 – Ślub rzymski: Anna Czerner i Paweł Kumorek

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Barbary i Marcina Fejklowicz z okazji rocz. ślubu; dla Piotra  Szombierskiego z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla tych rodzin oraz za + z rodziny