Sobota – 18.05.2019 – Dzień powszedni

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + rodziców Jadwigę i Alojzego Górka i + z pokr.

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla wnuków: Ireny, Bartosza, Pawła i Adama

Nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych

III-ci Piątek – 17.05.2019 – Święto św. Andrzeja Boboli

  8.00

Za + męża Stefana Stecyk w 15 rocz. śmierci i + z rodzin z obu stron

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla + członków; Z podz. za łaski z prośbą o bł. dla mamy Helgi Smoter z okazji 80 rocz. urodzin; Za + Jerzego Jankowskiego w 31 rocz. śm.; Za + męża Tadeusza Baca w 5 rocz. śm.; za + rodziców, teściów, dziadków, bratową i za + brata Jerzego w 1 rocz. śmierci

Nabożeństwo majowe z modlitwą o Miłosierdzie Boże

Środa – 15.05.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla Jana Szybiak z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Anny Milewskiej z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
Nabożeństwo majowe

Poniedziałek – 13.05.2019 – Dzień Fatimski

  8.00

Za + Artura Chaja

19.00 – Nabożeństwo majowe z modlitwą różańcową / prowadzą Szafarze/

20.00

Zb. do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Fatimskiej: z prośbą o zdrowie i bł. dla ks. Proboszcza z okazji 31 rocz. święceń; dla ks. Roberta z okazji 14 rocz. święceń; dla Heleny w wiadomej intencji; Za ++ Leokadię, Romana, Edziusia, Janusza Mosakowskich i + z pokr; Za + męża i ojca Roberta, + teściów i + z rodziny

Procesja światła z figurą MB Fatimskiej / prowadzą Szafarze/

IV Niedziela Wielkanocna – 12.05.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Mariannę i Jana Szwej, + Felicję i Jana Postułka, + brata Alfreda Szwej, + siostry, + szwagrów, + Janinę i Andrzeja Graca, + Helenę i Stefana  Kupskich, + żonę Eleonorę Szwej i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Stanisława Smolińskiego z okazji 60 rocz. urodzin; dla Małgorzaty i Marcina Krasuckich z okazji  10 rocz. ślubu; dla Katarzyny Kaczor z okazji 25 rocz. urodzin; dla Jagody Gładysz z okazji 4 rocz. urodzin; dla Janiny Twerdyk i Zuzanny Bagan z okazji kolejnych rocz. urodzin  z bł. dla wszystkich rodzin

12.00

Do Mił. Bożego w intencji ubiegłorocznych dzieci komunijnych z okazji I-szej rocznicy przyjęcia Sakr. Eucharystii z bł. dla ich rodzin; dla Wiktora Duda z okazji 10 rocz. urodzin; dla Haliny Badura i Henryka Badura z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00 – Za + rodziców Annę i Franciszka Dybała, + brata Wernera, + Hildegardę i Maksymiliana Strzoda

Sobota – 11.05.2019 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + rodziców Marię i Walentego Sowa, + Marię i Wiktora Anioł, + braci, + siostrę i + z pokr. z obu stron

  9.00 Spowiedź św. dla uczniów klas IV przed rocznicą I-szej komunii

16.00 Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Danuty z okazji rocz. urodzin z bł. dla rodziny