Rok 2000

18.09.2000 – Ksiądz Biskup Jan Wieczorek Ordynariusz Diecezji Gliwickiej odwołuje ks. Marka Górę z funkcji wikariusza w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach i zleca wykonanie wszystkich wstępnych procedur prawnych dla utworzenia nowej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach na Osiedlu Obrońców Pokoju, wyłonionej z dotychczasowej Parafii św. Bartłomieja.

Ks. Marek Góra od dnia 1 listopada 2000 r., po trzymiesięcznym remoncie wykonanym we własnym zakresie wraz z pomocą najbliższej rodziny, zamieszkał na posesji w wynajętym-opuszczonym domu przy ul. Strzelniczej 5, sąsiadującej z Ogródkami Działkowymi „Agawa” i działką nr1/2 w obrębie Szobiszowice, zakupioną przez Diecezję dla utworzenia obiektów parafialnych.

Z przyszłymi mieszkańcami tej planowanej Parafii ks. Marek Góra spotykał się na Liturgii niedzielnej i świątecznej w Kościele św. Bartłomieja. Ówczesny Proboszcz tej Wspólnoty ks. Andrzej Pluta zlecił na mocy dekretu ks. Biskupa ks. Górze przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych i kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z terenu przyszłej Parafii.

W okresie Bożego Narodzenia w czasie pierwszej wizyty kolędowej w części planowanej nowej Wspólnoty ks. Marek Góra od 27 grudnia 2000r do 20 stycznia 2001 r. przeprowadził rozmowy i dyskusje na temat planów Diecezjalnych dotyczących tej części Gliwic, z których wynikała wielka potrzeba utworzenia tej nowej komórki administracyjnej Kościoła.