Rok 2002

14.01.2002- Zatwierdzenie projektu i wydanie projektu na budowę Kaplicy.

1.03.2002- Przedsiębiorstwo ulic i mostów rozpoczęło rozbiórkę baraków po kombinacie budowlanym.

W marcu 2002r ks. Góra zakupił ze złomowiska stalową konstrukcję hali o wymiarach 30 m długości i 12 szerokości. Od tego roku zostały też przydzielone naszemu przedsięwzięciu patronackie Parafie Dekanatów Lubliniec, Stare Tarnowice i Bobrowniki. Każdej niedzieli ks. Marek Góra wyjeżdżał do poszczególnych Parafii głosić kazania i zbierać ofiary pieniężne na potrzeby budowy.

15.05.2002- Rozpoczęły się właściwe prace budowlane przy budowie kościoła tymczasowego-kaplicy. Całość prac była przeprowadzona w systemie gospodarczym z udziałem Parafian pod przewodnictwem pracowników Zakład Budownictwa Ogólnego – Jacek Janisz 33-380 Gródek n/Dunajcem z miejscowości Przydonica. Kierownikiem i inspektorem całego przedsięwzięcia został Pan inż. Jan Pol z Gliwic.

Rozpoczęto kopanie fundamentów pod zalanie podstaw budowlanych do mocowania na nich słupów konstrukcji kaplicy. Ściany całego obiektu wykonano z blach trapezowej pokrytej pianką poliuretanową przy pomocy specjalnej maszyny wypożyczonej od zaprzyjaźnionej firmy „Kospan” Pana Piotra i Marka Kąpała z Lublińca. Dzięki wielkiej pomocy materialnej, finansowej i technicznej w/w firmy zostało wykonane także całe wnętrze obiektu. W ciągu 3,5 miesiąca cały obiekt został przygotowany do użytku.

Montaż Tabernakulum otrzymanego z Parafii św. Benedykty od Krzyża ze Steblowa w Lublińcu. do konstrukcji stalowej. Zakończenie montażu ścian zewnętrznych kremową blachą trapezową, wykonanie z paneli ściany za ołtarzem oraz sufitu, otynkowanie pomieszczenia kotłów.

23.08.2002- Ustawiono stalowy krzyż z lewej strony Kaplicy wysokość 5,5m; rozpiętość ramion 1,78m

30.08.2002- Przywieziono dzwon wykonany w Ludwisarni Felczyńskich w Gliwicach napis: Parafia Miłosierdzia Bożego Gliwice A.D – 2002 A. Felczyńska J. Śliwki 86 (filia ludwisarni w Gliwicach) „Jezu Ufam Tobie” ø 395; wys. 370mm; ciężar 38 kg; serce 2,5 kg; jarzmo 8,5kg, zapłaconego przez mężczyzn pracujących przy budowie.

31.08.2002- Montaż oświetlenia i głośników firmy „Rduch”. Wieszanie rzeźb drogi krzyżowej zakupionej w Krakowie a ufundowanej przez małżeństwo Teresa i Franciszek Osiadły. Ustawienie organów HAMMOND XK2 rok produkcji 15.09.1999r. ufundowanych przez Przyjaciół ks. Proboszcza Rodzinę Państwa Siwiec z Tarnowskich Gór. Powieszenie obrazu Jezusa Miłosiernego nad ołtarzem autorstwa Ireny Borowiec z Orzesza sponsorowanego przez naszego Pana Kościelnego Jana Szybik.

Poświęcenie kaplicy

1.09.2002- O godz. 4.00 rano ukończono malowanie ścian. Wymiary Kaplicy wewnątrz: długość 23,98m; szerokość 11,32m; zaplecze-przedsionek, kotłownia, zakrystia, łazienka długość 6,02m; szerokość 11,32; razem całość wewnątrz długość 30m; wysokość wewnątrz 5,32m +0,98 do kasetonów razem wysokość wynosi 6,30m.

Godz. 15.00 miało miejsce poświęcenie Kaplicy przez Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka w czasie uroczystej Mszy Świętej. Ofiarę koncelebrowali także ks. Proboszcz Marek Góra i przydzielony do Parafii ks. Wikary Andrzej Biwo.

W uroczystości poświęcenia i otwarcia kaplicy wzięli udział liczni mieszkańcy Gliwic i delegacje kościelne, Urzędu Miasta z Panem Prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem na czele. W czasie Mszy św. rozdano 1940 komunii św.

Od dnia 1 września 2002 r. rozpoczęło się już normalne życie i funkcjonowanie nowopowstałej Parafii. Zostały założone wszystkie kanonicznie przewidziane księgi parafialne. Funkcję Kościelnego przyjął Pan Jan Szybik a organisty Pan Andrzej Markucik z Gliwic Ostropy. Zawiązała się Liturgiczna Służba Ołtarza, Dzieci Maryi i Schola. Wprowadzono specjalne nabożeństwo Nowenny do Bożego Miłosierdzia w każdy piątkowy wieczór.

21.10.2002- Proboszcz i wikary rezygnują z wynajmu domku przy ul. Strzelniczej 5 i przeprowadzają się do pomieszczeń nad zakrystią, dwa pokoje, przedpokój, łazienka, kuchnia.

24.11.2002r- powołany został przez wicedyrektora ks. Jana Łojczyka nasz Parafialny zespół „Caritas”, którego prezesem wybrano Panią Irenę Jędrysik.

10.12.2002- zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę plebani wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz energii elektrycznej na działce nr 1/2 (a.m.8, obręb Szobiszowice) przy ul. Strzelniczej w Gliwicach.

29.11.2002- Zmontowano nagrzewnice nad wejściem głównym 2 sztuki na ścianie bocznej z prawej strony oraz 1 sztukę na ścianie obok drzwi bocznych, koszt: 43000zł.

24 grudnia 2002 r odprawiona została pierwsza Pasterka w naszej Parafii, której przewodniczył ks. Biskup Jan, który poświęcił szopkę zbudowaną wg projektu ks. Proboszcza przy udziale mężczyzn i młodzieży. Figury do szopki Betlejemskiej ufundowała rodzina Państwa Świentek.