Rok 2003

W okresie Bożego Narodzenia zorganizowano w naszej Parafii koncerty kolędowe. Wystąpiły zespoły „Jubileum” z Opola, Norbert Blacha z grupą z Gliwic, dziecięcy zespół „Bemole” z naszego Przedszkola nr 28, dzieci z prywatnego ogniska muzycznego „Muzykoland”, chór męski z Parafii św. Barbary z Gliwic.

W czasie ferii zimowych grupa 56 Ministrantów i Dzieci Maryi uczestniczyła w zimowisku parafialnym zorganizowanym przez ks. Proboszcza w Kokotku koło Lublińca.

Od początku Wielkiego Postu 2003r wprowadzono w naszej kaplicy coczwartkowe wieczorne Adoracje Najświętszego Sakramentu rozpoczynające się Mszą św. o godz. 18.00 a kończące się Apelem Jasnogórskim, prowadzone przez poszczególne grupy parafialne. W piątek V tygodnia Wielkiego Postu zorganizowano pierwszą w historii Parafii Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla, w której mimo bardzo złej pogody uczestniczyło około 1300 wiernych.

Pierwsze nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne zostały zorganizowane w okresie od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy. Prowadził je ks. Ppłk Adam Sosenko Proboszcz Parafii Garnizonowej w Lublińcu. W tym samym czasie odbyły się także rekolekcje szkolne prowadzone przez ks. Proboszcza. W czasie rekolekcji została także wystawiona „Pasja” i sztuka biblijna „Tobiasz” w wykonaniu „Teatru A” z Gliwic.

W zorganizowaniu Wielkiego Tygodnia a także świątecznych dekoracji ciemnicy i Bożego Grobu wg projektów ks. Proboszcza pomagali Parafianie. Pierwsze Triduum Paschalne i Uroczystość Rezurekcji w naszej Parafii zgromadziły wielkie rzesze wiernych. Poranną Eucharystię rezurekcyjną uświetniła także Orkiestra z Ostropy.

27 kwietnia 2003 r. – w Białą Niedzielę Miłosierdzia Bożego nasza Wspólnota Parafialna przeżyła swój pierwszy doroczny Odpust. Kazania w tym dniu wygłosił i sumie przewodniczył ostatni Proboszcz na placówce wikariuszowskiej ks. Marka Góry ks. Prałat Zygmunt Trocha z Tarnowskich Gór. Spotkanie przy stole dla 37 kapłanów nie tylko z Dekanatu zostało przygotowane w sali naszego przedszkola.

Od 8 do 11 maja grupa Parafian z ks. Proboszczem wyjechała na pielgrzymkę do Parafii św. Michała Archanioła we Lwowie na zaproszenie ks. Wojciecha Dworaka pochodzącego z Tych, którego wcześniej wspomagaliśmy w dziele tworzenia kościoła na Ukrainie.

15 maja 2003 r. – Ks. Biskup Gerard Kusz udzielił Sakramentu Bierzmowania 101 osobom naszej Parafialnej Rodziny.

23 maja 2003r. miała miejsce pierwsza uroczystość I-szej Komunii św., w czasie której 47-ro dzieci klas II przyjęło Pana Jezusa do swoich serc.

Od połowy maja 2003 r przystąpiono także do prac budowlanych przy plebani.

W czasie wakacji letnich w lipcu i sierpniu zorganizowano parafialny wypoczynek dla ministrantów, Dzieci Maryi i najbardziej potrzebujących. 76-cioro dzieci dzięki pomocy sponsorów, Parafian i „Cartasu” przebywało w ośrodku rekolekcyjnym w Kokotku.

Dekretem ks. Biskupa od września został skierowany do pracy duszpasterskiej wśród nas ks. Marek Niwiadomski, a ks. Andrzeja Biwo oddelegowano do pracy w Parafii w Świerklańcu.

We wrześniu zorganizowano pięciodniową pielgrzymkę do Wiednia i Mariazell, a w październiku 42 osobowa grupa Parafian pielgrzymowała do Rzymu biorąc udział w uroczystościach 25-lecia Pontyfikatu naszego Ojca św. Jan Pawła II.

17.11.2003- Zatwierdzenie projektu budowy i wydanie pozwolenia na budowę kościoła.

Do połowy grudnia 2003r. dzięki wielkiemu wysiłkowi i poświęceniu Parafian, oraz dzięki naszym Parafiom patronackim wspartym dodatkowo w tym roku przez Dekanat Tarnowskie Góry, udało się nam zakończyć pierwszy etap budowy plebani przykrywając dach. Wielką pomoc przy budowie tego obiektu Parafia otrzymała od firmy Pana Wacława Jopka.