Rok 2004

4.01.2004 – W naszej parafii odbył się charytatywny koncert kolędowy w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 39, z którego dochód przeznaczony był na leczenie Michała z klasy VI.

10.01.2004 – o godzinie 8.00 w naszej kaplicy została odprawiona Msza św. w intencji seniorów oraz nabożeństwo w intencji chorych. Parafialna Caritas zorganizowała po Mszy św. spotkanie opłatkowe, w czasie którego wystąpiły przedszkolaki ze swoim programem artystycznym oraz wręczyły wszystkim gościom aniołki.

11.01.2004 – Po niedzielnej Mszy św. o  godz. 1130 dzieci z ogniska muzycznego „Muzykoland” wystąpiły z koncertem kolędowym. Natomiast o godz. 1530 oglądaliśmy „Jasełka” w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 28. Słuchaliśmy także kolęd w wykonaniu grupy muzycznych przedszkolaków „Bemoli”.

18.01.2004 – o godzinie 17.15 odbył się koncert kolędowy w wykonaniu Sabiny Olbrich Szafraniec – solistki operowej z Bytomia.

25.01.2004 – w naszej kaplicy wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca. Wesołemu i dostojnemu kolędowaniu nie było końca.

15.03.2004 – Pierwsza Wizytacja Kanoniczna w naszej parafii. Nasza młodą wspólnotę odwiedził ks. Biskup Gerard Kusz. W trakcie wizytacji Księdzu Biskupowi nie zabrakło czasu na rozmowy z parafianami, począwszy od tych najmłodszych aż do parafian, którym nie jest obojętna nasza kaplica i budowa nowego kościoła.

2.04.2004 – Po raz kolejny wyruszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla. Znów publicznie przyznajemy się do naszej wiary i chcemy cierpieć razem z Chrystusem.

Rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie wygłosił o. Kamilianin Marian Świerczek z Warszawy. Za trud wygłaszania nauki serdeczne „Bóg zapłać”.

18.04.2004 – Niedziela Miłosierdzia Bożego czyli drugi nasz parafialny odpust. Sumie o godzinie 1130 przewodniczył ks. Kanonik dr Herbert Jeziorski ze Starych Tarnowic. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie placu pod budowę przez ks. Dziekana Antoniego Rzeszutę.

15.05.2004 – Dzieci Maryi wyruszyły na rowerową pielgrzymkę do Rud Raciborskich. W Sanktuarium w Rudach Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Jan Wieczorek. W drodze powrotnej pielgrzymi zobaczyli zabytkową kaplicę „Magdalenka” koło Sierakowic.

23.05.2004 – Grupa 58 dzieci ze Szkoły Podstawowej na 39 po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w obrzędach Mszy Świętej.

31.05 – 4.06.2004 – Parafialna pielgrzymka do Wilna. Liczna grupa Parafian wybrała się do Sanktuarium Ostrobramskiego. Duchowym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Proboszcz Marek Góra.

10.06.2004 – W czasie uroczystości Bożego Ciała licznie wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy, na których widniały następujące wezwania : „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Sercem Kocham Jezusa”, „Kościół Domowy Oblubienicą Chrystusa” i „Jak Ojciec Was Umiłował, Tak Ja Was Umiłowałem”.

27.07.2004 – wakacyjny wyjazd na wycieczkę w Beskidy zorganizowany dla wszystkich chętnych dzieci. Radości i zabawom nie było końca.

29.07.2004 – Pielgrzymka seniorów na Górę Św. Anny, która została zorganizowana przez parafialną Caritas. Po zakończonych uroczystościach grupa udała się na zwiedzanie Pałacu w Pławniowicach.

1.09.2004 – do posługi duszpasterskiej w naszej parafii skierowany został ksiądz Stanisław Wierny. Serdecznie witamy.

9 – 17.09.2004 – pielgrzymka do Fatimy. Było to na pewno niesamowite przeżycie dla wszystkich uczestniczących w wyjeździe. Każdy z nas miał okazję zobaczyć miejsce objawień Matki Bożej.

23.10.2004 – Parafialna pielgrzymka Na Jasną Górę, gdzie ks. Proboszcz odprawił Mszę św. przed cudownym obrazem a następnie poprowadziła Drogę Krzyżową, w trakcie której każdy mógł przeżyć chwile wzruszeń, radości i refleksji.

21.11.2004 – Uroczystość Chrystusa Króla była szczególnym dniem dla wszystkich kandydatów na ministrantów i lektorów, gdyż tego właśnie dnia zostali oficjalnie przyjęci di Służby Liturgicznej Ołtarza.

Adwent 2004

6.12.2004 – Jak zwykle naszą kaplicę odwiedził Św. Mikołaj. Z Jego wizyty ucieszyli się wszyscy i Ci mniejsi parafianie i Ci troszkę starsi. Dzięki ofiarności parafian i dofinansowaniu z Opieki Społecznej św. Mikołaj mógł obdarować 50 dzieci z biednych rodzin.

8.12.2004 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to wyjątkowy dzień dla dziewczyn, które pragną zostać Dziećmi Maryi. Tego właśnie dnia kandydatki otrzymały swoje szarfy i medaliki, a wszystkie dziewczyny odnowiły swoje ślubowania.