Rok 2010

Nowy Rok 2010 przywitajmy z Bogiem. Powierzmy Bogu ten nadchodzący czas, aby był dla nas czasem łaski i pokoju.

01.01.2010 – Rozpoczęcie modlitewnej duchowej adopcji kapłanów i kleryków w Roku Kapłańskim. Z inicjatywy naszych Szafarzy Komunii św. i ich rodzin postanowiono objąć modlitwą naszych duszpasterzy. Adopcja polega na imiennym zadeklarowaniu się do codziennego odmawiania dowolnej modlitwy, nawet krótkiej, za konkretnego kapłana naszej parafii lub kleryka (Piotra, Darka, Jakuba) do końca 2010 roku. Na apel odpowiedziało ponad 240 parafian.

10.01.2010 r. – Godz. 15.30 – Koncert kolędowy naszego chóru parafialnego pod kierunkiem Piotra Borowiaka. Jak zwykle nasi chórzyści próbowali dorównać śpiewom anielskim nad żłóbkiem w Betlejem, ale jeszcze im trochę brakuje.

16.01.2010 r. – Spotkanie opłatkowe chorych i starszych parafian zorganizowane przez Caritas. Trwając w radosnej atmosferze świąt Bożego Narodzenia Caritas Parafii zaprosiła wszystkich swoich podopiecznych oraz seniorów i starszych parafian na spotkanie w salce na plebanii. Był czas na rozmowy, wspólny śpiew kolęd przy kawie i ciastku. Przy okazji ks. Proboszcz podziękował członkom Caritas za zaangażowanie nie tylko na polu charytatywnym ale także przy dekoracjach itp.

17.01.2010 r. – Godz. 16.00 jasełka w wykonaniu dzieci z naszego przedszkola. Nasi najmłodsi parafianie pod kierunkiem Pań wychowawczyń przygotowali

24.01.2010 r. – Po Mszy św. o godz. 11.00 charytatywny koncert kolędowy Grona Pedagogicznego naszej Szkoły Podstawowej nr 39. Panie nauczycielki nie tylko są dobre z matematyki, geografii czy historii ale także pięknie śpiewają. Zebrane po występie pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla chorych uczniów SP 39.

31.01.2010 r. – Godz. 15.30 – Koncert kolędowy Orkiestry Dętej z Zabrze Grzybowic. Już po raz trzeci rozbrzmiewały w naszej kaplicy kolędy grane na instrumentach dętych. Ale było głośno.

W związku z ogromnymi kosztami finansowymi związanymi z budową kościoła Ks. Biskup Ordynariusz przyznał naszej parafii jeszcze jeden dekanat patronacki. Parafianie z 10 parafii dekanatu Pyskowice będą wspierać dzieło budowy naszej świątyni.

Od środy Popielcowej 17.02. przeżywamy Wielki Post. Kazania Pasyjne wygłosił ks. Bogdan Benedik.

Tegorocznym naszym ćwiczeniom duchownym w czasie rekolekcji Wielkopostnych od 21 do 24 marca przewodniczył O. OMI Bartosz Madejski z Kokotka. Tradycyjnie w piątek po rekolekcjach odprawiono Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.

11 kwietnia obchodziliśmy Święto Bożego Miłosierdzia, które dla naszej Parafii jest równocześnie Uroczystością odpustową. Sumie przewodniczył i wygłosił Słowo Boże O. Oblat Tomasz Maniura z Kokotka.

W niedzielę 23 maja (Uroczystość Zesłania Ducha św.) obchodziliśmy w naszej Parafii Uroczystość I-szej Komunii św. dla uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej nr 39. Tego samego dnia przezywaliśmy również Uroczystość Prymicji Kapłańskich ks. Neoprezbitera Piotra Lewandowskiego, która rozpoczęła się błogosławieństwem na Plebani i procesją do kaplicy. O godz. 17.30. odbyły się nieszpory prymicyjne.

29 maja Parafialny Zespół „Caritas” zorganizował pielgrzymkę do Barda Śląskiego i Wambierzyc.

W czwartek 3 czerwca kolejna Uroczystość Bożego Ciała. Ołtarze zostały umieszczone przy wejściu na ul. Ligocką (ołtarz młodzieżowy), obok szkoły (ołtarz dzieci komunijnych), przy wejściu na ul. Paderewskiego (ołtarz grup modlitewnych i rodzin), przy końcu ul. Paderewskiego (ołtarz szafarzy komunii św. „Caritasu” i ich rodzin).

W niedzielę 6.06. Słowo Boże głosił kapelan w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi O. Kamilianin Marek Mańka.

Od 26.06 do 3.07.br Służba Liturgiczna a ks. Jerzym odpoczywała w Kokotku.

5 sierpnia 2010r zorganizowano wycieczkę dla dzieci i młodzieży na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W programie była: Pustynia Siedlecka, zamek w Olsztynie, ruchoma szopka, wejście na „ Mały Giewont” w Sokolich Górach.

W poniedziałek 30 sierpnia w czasie Mszy św. o godz. 18.00 podziękowaliśmy ks. Marcinowi Gruszce za trzyletnią pracę w naszej Parafii, który dekretem ks. Biskupa został przeniesiony do Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu i jednocześnie przywitano u nas ks. Grzegorza Kunasa, który przybył z Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Koszęcinie.

Od 10 do 13 listopada odbyła się pielgrzymka do Ołomuńca, Wiednia i Brna.

W środę 8 grudnia obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w czasie której nastąpiło odnowienie ślubowań i przyjęcie nowych kandydatek do Wspólnoty Dzieci Maryi.

W tym roku cały nasz wysiłek i potencjał materialny został wykorzystany na realizację projektu dachu budowanego kościoła, podjętą przez firmę dekarską z Kielc i firmę „Kasper”.