Ogłoszenia duszpasterskie od 18 do 25 sierpnia

1.Dziś przeżywamy już XX niedzielą zwykłą w ciągu roku. Jezus wymaga od nas radykalnej postawy, nawet jeśli prowadziłoby to do konfliktu z naszym najbliższym otoczeniem. „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię” – mówi. Czy ogień Chrystusa płonie już we mnie?

W dzisiejszą niedzielę w naszych modlitwach pamiętajmy o Niewiastach, które u stóp Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach wypraszają Boże łaski dla siebie, naszych rodzin i całej Parafii.

2. Kolekta tej niedzieli jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

3. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

4. Zachęcamy do nabycia informatora i „Gościa Niedzielnego”.

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszej budowie i obejściu.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściach do kościoła. Część materiałów została już zapłacona w kwocie 25 000 zł, ale potrzeba jeszcze systematycznie spłacać robociznę. Prosimy o wsparcie duchowe, ale i materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl