Piątek – 1.11.2019 – Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 – Za + Za + Jana Rybak w 1 rocz. śmierci

10.00 – Za + ks. Piotra Lewandowskiego w 1 rocz. śmierci (1 gregoriańska)

12.00 – Za + mamę Annę Góra, + dziadków i + z rodziny i + przyjaciół

14.00 Procesja i modlitwa za  zmarłych na Cmentarzu św. Wojciecha

17.00 – Za + Jerzego Kostka w 9 rocz. śm, + Irmgardę Kostka w 5 rocz. śm + z pokr.