Poniedziałek – 24.09.2018 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Eleonorę Szwej od rodziny Posiadała

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Czesława Ławcel z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny