Poniedziałek – 6.08.2018 – Święto Przemienienia Pańskiego

8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji Zuzanny Skibińskiej z okazji chrztu św. z prośbą o bł. dla rodziny
II – Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Mathauschek, + rodziców z obu stron + z pokr.