Środa – 22.01.2020 – Dzień powszedni – Dzień Dziadka

 8.00

Za + Gabrielę Lis, + rodziców i brata, + teścia Alfreda Lis, + dziadków, + Adelę i Tadeusza Kowolik w 1 rocz. śmierci i + z pokr.