Czwartek – 16.05. 2019 – Rocz. poświęcenia Katedry Gliwickiej – Dzień Papieski

  8.00

Za + rodziców Helenę i Jerzego Czuga, + brata Teodora i + z pokr.

18.00

Zb. za zmarłych: Za + męża Piotra Cieślik z ok. urodzin i + teściów; Za + żonę Joannę Płazińską w 8 r. śm.;
Nabożeństwo majowe z nowenną do św. Jana Pawła II i adoracją relikwii