Sakrament małżeństwa

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI I JAKIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

• Świadectwo Chrztu Świętego świeżej daty (najstarsze: 3-4 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca Chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
• Świadectwo z katechezy z zakresu ukończenia szkoły średniej. Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
• Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa jest precyzyjnie określone i wszelkie informacje znajdują się na stronie Diecezji Gliwickiej pod adresem www.dorodzin.pl
• Dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego celem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
• Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
• Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
Kandydaci do małżeństwa zechcą przypomnieć sobie przed przybyciem do kancelarii parafialnej: MAŁY KATECHIZM: tzn. 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI, 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, 5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.
Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

Poradnia Życia Rodzinnego:

Narzeczonych, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zapraszamy na przygotowanie indywidualne w parafialnej poradni życia  rodzinnego. Przygotowanie składa się z trzech comiesięcznych spotkań. Zapisy i kontakt po nr tel: 600190336

Wystrój kościoła:

Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w punkcie 279 czytamy: „W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego”. Nie można więc
w wystroju kościoła i dekoracji stosować sztucznych kwiatów i jakichkolwiek imitacji nawet najpiękniej wyglądających, np. sztucznych świec. Kościół dekoruje się tylko i wyłącznie bukietami kwiatów prawdziwych. Od jakiegoś czasu wkrada się zwyczaj posypywania nowożeńców ryżem, itp. Ma to być znak obfitości i bogactwa – warto zauważyć, co dokonywane przez nas gesty oznaczają, a przecież nie są to zwyczaje chrześcijańskie – Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek i to na progu świątyni…? Często skutkiem tych praktyk jest brud w kościele – rozgnieciony ryż roznosi się po całej świątyni. Jest to niestety obraz kultury rodziny i gości weselnych, którzy pozostawiają po sobie śmieci na progu kościoła, chyba nie wymaga to dalszego komentarza…

Fotografowanie i filmowanie:

Kto pragnie fotografować i filmować podczas Liturgii powinien ją znać, wiedzieć co w danym momencie się dzieje i rozumieć sens poszczególnych obrzędów. W wielu diecezjach przeprowadzono szkolenia dla fotografów i kamerzystów, aby mogli spełniać swoje funkcje we właściwy sposób i z należnym szacunkiem dla miejsc świętych. Najważniejszym podczas udzielania sakramentu małżeństwa jest łaska sakramentalna, która niewidoczna dla oczu jest nie do sfotografowania i sfilmowania. Fotograf więc i kamerzysta nie mogą zachowywać się tak jakoby zdjęcie czy film były dla nowożeńców najważniejsze. Nie zezwala się wchodzenia fotografowi czy kamerzyście do prezbiterium, które ma określone funkcje i jest miejscem przeznaczonym dla odpowiednich osób. Fotografować i filmować może tylko osoba posiadająca zezwolenie (świadectwo ukończenia kursu) Kurii Diecezjalnej, która przed rozpoczęciem ceremonii powinna przedstawić się celebransowi.

Oprawa muzyczna uroczystości:

Rodzaj wykonywanych podczas zawierania małżeństwa śpiewów i utworów instrumentalnych regulują przepisy o muzyce sakralnej. Nie wolno podczas liturgii wykonywać świeckich utworów wokalnych i instrumentalnych, tylko dlatego że odznaczają się pięknem i nastrojowym charakterem. Nie wolno w liturgii używać instrumentów hałaśliwych i tych, których używa się do wykonywania muzyki rozrywkowej, np. trąbka, akordeon, gitara elektryczna, perkusja. Respektowanie i przyjęcie do wiadomości powyższych uwag wprowadza porządek w przeżywanych przez nas uroczystościach i przyczynia się do zajmowania właściwej postawy wobec sakramentów świętych.

Wszystkim mającym zamiar zawrzeć związek małżeński życzymy jak najowocniejszego przygotowania wewnętrznego na przyjęcie łaski sakramentu małżeństwa.