Zamawianie Intencji Mszalnych


Każdy katolik może zamówić Mszę Świętą w dowolnej intencji. Intencje Mszalne zamawiamy w kancelarii parafialnej podając datę i godzinę odprawianej Mszy św. Jeżeli termin jest wolny, dokładnie podajemy w jakiej intencji chcemy, aby wspólnota Kościoła zgromadzona na Eucharystii szczególnie się modliła i komu mają być przeznaczone owoce sprawowanej liturgii. Należy czuwać, by wyraźnie wypowiedzieć lub napisać imiona i nazwiska osób. Zwykle zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Pamiętajmy jednak również o żywych, a więc o naszych bliźnich i o nas samych. Zamawiajmy więc Msze św. w intencjach rodziny, konkretnej osoby i sprawy. Dobrze by było, aby każda rodzina przynajmniej raz w roku zamówiła przynajmniej jedną Mszę św. za zmarłych i jedną o błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny wykorzystując okazje jubileuszy, imienin i urodzin. W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Mszy św., przystępując uprzednio do Spowiedzi św.

Intencję Mszalną można zamówić z rocznym wyprzedzeniem. Od początku października każdego roku dajemy możliwość zamówienia Mszy św. na rok przyszły. Czynimy to w kancelarii parafialnej, po każdej Mszy św.