Adoratio – uwielbienie oddawanie czci Bogu, który obecny jest w Najświętszym Sakramencie wystawionym w monstrancji, odkrytej puszce z Najświętszym Sakramentem lub też w tabernakulum.
Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie czeka na nas każdego dnia. W naszej Parafii codzienna adoracja w tygodniu rozpoczyna się po mszy św. porannej i trwa do do mszy św. wieczornej.

Adoracja odkrywa przed nami nowe światło, coraz bardziej wypełnione tajemnicą. Oczyszcza inteligencję, daje większą jasność, nawet w sprawach konkretnego życia, w problemach, które zdają się nie mieć nic wspólnego z Eucharystią – po prostu dlatego, że wszystko upraszcza, stawiając nas wobec ostatecznej rzeczywistości.