Sakrament Chrztu Św.

Przez Chrzest Święty człowiek jest włączony do Kościoła, staje się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet – w wyjątkowych sytuacjach – przejąć wychowanie religijne. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości. Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. Powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno wyrażają to Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE
Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele!

Dlatego:

W odpowiednim czasie, przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym Chrztem dziecka, ojciec lub matka zgłasza się w kancelarii parafialnej, celem odebrania specjalnego formularza, na podstawie którego po Chrzcie św. dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych. Zgłaszając dziecko przynosimy akt urodzenia.

Rodzice dziecka przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu św. dziecka:

– uczestniczą w jednej katechezie przed  chrzcielnej, która wygłaszana jest w sobotę przed niedzielą chrztu po mszy wieczornej o godz. 18.00 wg.  aktualnych ogłoszeń

– w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. żyjąc w związku niesakramentalnym).

– Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.

– Do Chrztu Świętego przychodzimy punktualnie, przynajmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną mszy św.

– Gdyby Chrzest Święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować Parafię.

Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej Parafii na życzenie rodziców zasadniczo w niedziele po Mszy św. o godz. 12.00 (na życzenie również w innym, uzgodnionym w kancelarii terminie, po Mszy św.).

RODZICE CHRZESTNI
Chrzestnymi mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem religijnym mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”). Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma być ochrzczone dziecko dostarczają zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi, bo są w pełni praktykującymi katolikami. O takie zaświadczenie najczęściej prosimy w swojej parafii, albo w tym miejscu, gdzie naprawdę praktykujemy swoją wiarę np. w jednostce wojskowej, parafii czasowego pobytu (również za granicą), w duszpasterstwie akademickim itp. Wymagany wiek – ukończone 16 lat.

O co należy zadbać?  Wcześniej należy zakupić świecę, która odpalona od świecy paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. znak przyjęcia wiary. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę – znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu – prostą białą, symboliczną sukienkę. Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej. Od tej chwili będą tam wpisywane wszystkie ważniejsze adnotacje np. o zawarciu ślubu. Należy zatem pamiętać, w którym kościele dziecko zostało ochrzczone.