Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego „Pocieszyciela”, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze apostoł Paweł: „kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy„ (Rz 8,9). Sobór Watykański II poucza nas, że bierzmowani „ściślej wiążą się z Kościołem”, dlatego też „jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, 11). Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który może kapłana upoważnić, by mu w tym pomógł. Jest zwyczajem naszej Diecezji, że sakrament bierzmowania udzielany jest każdego roku, w czasie Wielkiego Postu lub w okresie wielkanocnym. Do bierzmowania przedstawia się uczniów klas II szkół średnich, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą włączyć się do grupy po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji.

Szkoła średnia to czas przygotowania do przyjęcia bierzmowania – sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Kandydaci przygotowują się do bierzmowania przez życie w łasce uświęcającej, systematyczne przystępowanie do spowiedzi i komunii św., regularny udział we Mszy św., naukę religii w szkole oraz katechezę sakramentalną, odbywającą się w kościele. Jeżeli uczeń nie uczęszcza na katechezę szkolną, bo się z niej wypisał sam lub na prośbę rodziców, nie może zostać dopuszczony do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w żadnej Parafii. Przed przyjęciem tego Sakramentu należy złożyć zaświadczenie katechety o uczęszczaniu na lekcje religii w szkole.

Kto może być świadkiem bierzmowania? Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także inny katolik może to uczynić – musi to być jednak osoba już bierzmowana.