Witaj w

Kościele Miłosierdzia Bożego

Nasza Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego jest jedną z najmłodszych i jedyną pod tym wezwaniem Wspólnot w Diecezji Gliwickiej. Została erygowana dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka w dniu 25 marca 2002 roku i jest owocem wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II w Gliwicach w dniu 17 czerwca 1999 roku pod hasłem ”Bóg bogaty w miłosierdzie”.

Więcej informacji

O parafii

Tymczasową kaplicę poświęcono 1 września 2002 roku i od tego dnia rozpoczęto jednocześnie obok prac związanych z budową obiektów sakralnych szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Pierwszym Proboszczem i jednocześnie budowniczym został ks. Marek Góra pełniący tę posługę do dnia dzisiejszego. W jego pracy dopomagają księża wikariusze według kolejnych dekretów Biskupa. Od 2005 roku kapłani zamieszkują już na plebani, która nadal jest jeszcze w budowie oraz od 2005 roku rozpoczęto budowę właściwej świątyni Bożego Miłosierdzia wg projektu Pana Profesora Adama Lisika.

W dniu 19.04.2006r nasza Parafia dla większej chwały Bożego Miłosierdzia przez zasługi i cześć św. Faustyny oraz dla wzrostu świętości Ludu Bożego i dla dobra duchowego naszego i całego świata, otrzymała od ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI MIŁOSIERDZIA w Krakowie-Łagiewnikach relikwie św. Siostry Faustyny. Szczególne miejsce w naszej pobożności parafialnej zajmują:

1. Msza św. Wotywna o Miłosierdziu Bożym w każdy piątek o godz. 18.oo i Nowenna Do Bożego Miłosierdzia ofiarowane w polecanych intencjach dziękczynno-błagalnych oraz za wszystkich darczyńców Parafii i budowy;

2. Koronka do Bożego Miłosierdzia przed każdą Mszą św.;

3. Odpust Miłosierdzia Bożego w I-szą niedzielę po Wielkanocy.

Wspólnota Parafialna liczy około 5 tys. mieszkańców i wszelkie koszty budowy finansowane są z dobrowolnych ofiar mieszkańców. W tym niełatwym dzisiaj dziele budowy kościoła dopomagają nam przydzielone przez ks. Biskupa Parafie Patronackie ofiarujące dwie składki niedzielne w każdym roku oraz indywidualni darczyńcy. Wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego w kraju ale i zagranicy prosimy o wsparcie tego naszego dzieła, bo jak sam Pan Jezus przekazał św. Faustynie „ludzie współcześni niczego nie będą bardziej potrzebować niż Bożego Miłosierdzia” i to sprawdza się w naszej codzienności, bo tam gdzie brak miłosierdzia, tam „człowiek człowiekowi wilkiem” i życie staje się rozpaczą. Pomóc można nam przez modlitwę, przez ofiarowanie swoich cierpień, przez ofiarę swoich talentów i prac a także przez materialne wsparcie naszej budowy.

Pomagamy ludziom poznawać Chrystusa, wzrastać w wierzę
oraz głosić Ewangelię.

kronika

Historia Parafii

Rok 2019-2018

Rok 2017-2011

Rok 2010-2006

Rok 2005-2000

Nasi

Duszpasterze parafii

Ks. Marek Góra
Proboszcz

ur. 09.09.1962 Chorzów
Święcenia 14.05.1988 Katowice
ust. 01.09.2002

Ks. Tobiasz Dyląg
Wikariusz
ur. 17.01.1993
Święcenia 19.05.2018 Gliwice ust. 1.09.2021