I Komunia Św.

Nie będziemy w tym miejscu podawać przepisów kościelnych dotyczących przyjmowania Komunii Świętej, ale kilka zdań o przygotowaniu dzieci w naszej parafii do przyjęcia tego sakramentu. Z reguły dzieci te przygotowywane są podczas zajęć katechetycznych w klasie drugiej.
Przygotowującym jest katecheta w szkole i ks. Proboszcz. Stawia on przed dziećmi oraz ich rodzicami następujące wymagania:
– Obecność regularna na katechezie w szkole
– Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy II
– Obecność na Mszy św. niedzielnej i świątecznej
– Obecność na Mszy św. szkolnej.
– Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych dla nich wg podanego planu.
Uroczystość I-szej Komunii św., od 2018 roku, w  naszej Parafii będzie zawsze obchodzona 1 maja o godz. 11.00. W roku 2018 będzie to 1 maja we wtorek. W następnych latach w tym dniu tygodnia, kiedy przypada dzień 1 maja.