I Komunia Św.


Nie będziemy w tym miejscu podawać przepisów kościelnych dotyczących przyjmowania Komunii Świętej, ale kilka zdań o przygotowaniu dzieci w naszej parafii do przyjęcia tego sakramentu. Z reguły dzieci te przygotowywane są podczas zajęć katechetycznych w klasie trzeciej.
Przygotowującym jest katecheta w szkole i ks. Proboszcz. Stawia on przed dziećmi oraz ich rodzicami następujące wymagania:
– Obecność regularna na katechezie w szkole
– Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy II
– Obecność na Mszy św. niedzielnej i świątecznej
– Obecność na Mszy św. szkolnej.
– Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych dla nich wg podanego planu.
Uroczystość I-szej Komunii św., od 2018 roku, w  naszej Parafii jest obchodzona 1 maja o godz. 11.00. W roku 2020 ze względu na pandemię ta uroczystość odbyła się w trzech terminach – 19;20 i 27 czerwca. Od roku 2021 planujemy zorganizowanie uroczystości komunijnej w pierwszych dniach maja ( od 1 do 3 – poza wypadającą wtedy niedzielą ), w zależności od ilości zgłoszonych dzieci i  od zarządzeń epidemiologicznych.