Sakrament Chrztu Św.
Przez Chrzest Święty człowiek jest włączony do Kościoła, staje się członkiem Ludu Bożego.


Sakrament I Komunii Św.
Uroczystość, w której podczas mszy świętej po raz pierwszy przyjmujemy Eucharystię.


Sakrament Bierzmowania
Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. Udzielony zostaję „dar Ducha Świętego.


Sakrament pokuty
Akt liturgiczny, poprzez który katolik w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga.


Sakrament Chorych
Chrześcijański sakrament uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa z zastosowaniem oleju.


Sakrament Małżeństwa
Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Mt 11, 28

0
KOŚCIÓŁ
0
MIESZKAŃCÓW
0
WIERNYCH
0
KOŚCIÓŁ
0
MIESZKAŃCÓW
0
WIERNYCH

Przyjdź i zobacz co Bóg przygotował dla Ciebie