Czwartek – 9.02.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Tadeusza Mazur

18.00

Msza św. zbiorowa za zmarłych: Za + Marię Sobel i + z rodziny; Za + rodziców Marię i Wincentego Ząbczyk, + brata Andrzeja, + siostrę, + szwagra Szulce, + mamę Halinę Bibik; Za + męża Jana Nowak w 7 rocz. śmierci, + teściów Wincentego i Katarzynę, + rodziców Józefa
i Stanisławę Pawełczyk i + z pokr.