I-sza Sobota – 1.06.2019 – Wsp. św. Justyna męczennika

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych oraz  ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z nowenną do Ducha św.

  9.00 –  Odwiedziny chorych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Barbarę Domańską, + Zofię Perłowską i za zaginionego Stefana