I-sza Sobota – 4.11.2017 – Wsp. św. Karola Boromeusza

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Różańcowej w int. Róż Różańcowych i ich rodzin oraz za + męża, ojca i dziadka Tadeusza Sałaban w 1 rocz. śm.
Nab. do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana Tajemnic Różańcowych

  9.00Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

16.15Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00

Za + z rodzin Pikul, Dyduch, Bielczyk, Gocyła i Śmiejek