I-szy Piątek – 5.10.2018 – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

  8.00

Za + Zofię Kotas od Róż Różańcowych

18.00

Zb. do Mił. Boż.: Z podz. za łaskę wiary w 10 rocznicę nawrócenia; Za + mamę i babcię Agnieszkę w 10 rocz. śm.; Za + mamę Janinę Furtak w 1 rocz. śm.

Nabożeństwo różańcowe