II dzień świąt – PONIEDZIAŁEK w Oktawie Wielkanocy – 22.04.2019

  8.00

Za + mamę Weronikę Pluta w 30 rocz. śmierci, + ojca Władysława Pluta, + siostrę Wiesławę w 1 rocz. śmierci, + teścia Konstantego i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Grzegorza Głowackiego z ok. 38 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

IDo Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Siostry Jozueli i ks. Roberta Maszczyka z okazji urodzin z bł. dla ich rodziny
II – Zbiorowa do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Agnieszki Pietrygi z ok. 25 rocz. urodzin oraz dla Grzegorza Tadeusza Czabania z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla mamy Danuty Duda z okazji 92 rocz. urodzin oraz dla Ewy i Stefana Chrostek z okazji 34 rocz. ślubu z bł. dla rodziny