IV Niedziela Wielkanocna – 12.05.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Mariannę i Jana Szwej, + Felicję i Jana Postułka, + brata Alfreda Szwej, + siostry, + szwagrów, + Janinę i Andrzeja Graca, + Helenę i Stefana  Kupskich, + żonę Eleonorę Szwej i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Stanisława Smolińskiego z okazji 60 rocz. urodzin; dla Małgorzaty i Marcina Krasuckich z okazji  10 rocz. ślubu; dla Katarzyny Kaczor z okazji 25 rocz. urodzin; dla Jagody Gładysz z okazji 4 rocz. urodzin; dla Janiny Twerdyk i Zuzanny Bagan z okazji kolejnych rocz. urodzin  z bł. dla wszystkich rodzin

12.00

Do Mił. Bożego w intencji ubiegłorocznych dzieci komunijnych z okazji I-szej rocznicy przyjęcia Sakr. Eucharystii z bł. dla ich rodzin; dla Wiktora Duda z okazji 10 rocz. urodzin; dla Haliny Badura i Henryka Badura z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00 – Za + rodziców Annę i Franciszka Dybała, + brata Wernera, + Hildegardę i Maksymiliana Strzoda