Niedziela – 12.01.2020 – Święto Chrztu Pańskiego

  7.30Godzinki o NMP

  8.00

Za + ojca Józefa Komenda w 100 rocz. urodzin, + mamę Annę, + brata Jerzego i + rodziców Marię i Wilhelma Kowalskich

10.00

Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Matchauschek z okazji ziemskich urodzin oraz za + syna Damiana w miesiąc po śmierci

 

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Edwarda Mrożek z okazji 75 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla rodzin Górka, Sobkowskich i Falińskich