Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 9.06.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Juliana Grabowskiego i + z pokr.

10.00

Za + mamę Salomeę Wiącek w 26 rocz. śmierci, + ojca Józefa, + rodzeństwo Jana, Kazimierza i Stanisławę i + z rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Anny Bil z okazji 80 rocz. urodzin; dla Katarzyny i Piotra Walke z okazji 15 rocz. ślubu; dla Łukasza Charmułowicz z okazji 18 rocz. urodzin; dla Floriana o powrót do zdrowia; dla Kacpra Rabiasz z okazji 3 rocz. urodzin oraz dla dzieci Franciszka Kacpra Rabiasz i Tadeusza Michała Nosek z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Piotra Kołodziejczyk z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny