Poniedziałek – 25.09.2017 – wsp. Bł. Władysława z Gielniowa

8.00

Za + Julina Grabowskiego

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla wnuków Nikoli i Marcina