Poniedziałek – 3.06.2019 – Wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy

  8.00

Za + Zofię Madaj od rodziny z Gralewa
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże dla ks. Piotra Dyducha z okazji 13 rocz. święceń