Poniedziałek – 5.06.2017 – Święto NMP Matki Kościoła

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. dla Bartka z bł. dla rodziny

18.00

Za + Monikę Głążewską w 16 rocz. śmierci – msza ofiarowana od teściów
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa