Poniedziałek – 5.09.2016 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + rodziców Ludykę i Franciszka Szczepańskich i + z pokr.

18.00 – Za  + Zygfryda Kaczmarczyk, + rodziców i teściów