Poniedziałek – 7.01.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Za + mamę Ludwikę Plichta i + z rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i błog. dl firmy i pracowników „Ja-glas” z bł. dla rodziny