Sobota – 28.10.2017 – Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

  7.30 – Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + rodziców Janinę i Tadeusza Wieczorek

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00

Za + rodziców Jana i Annę Gorzel, + Franciszkę i Adama Wójcik i + z pokr.