Sobota – 29.04.2017 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + Józefę Metelską w 9 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00Ślub rzymski: Foit Sonia i Grzegorz Magdalewicz

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + rodziców Annę i Jana Sługockich, + siostrę Marię i + z pokr.